Matematyka nowoczesnych technologii

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętą matematyką, w tym z metodami analizy statystycznej i programowaniem, oraz z zastosowaniem narzędzi matematycznych do wspomagania i rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystywanych w  naukach inżynieryjno-technicznych. Podstawą programu studiów są wybrane działy z obszaru automatyki, robotyki i elektrotechniki, wybrane działy matematyki, w szczególności przedmioty statystyczne, oraz języki programowania, głównie Python oraz R. Absolwenci kierunku będą posiadać solidne wykształcenie matematyczne pozwalające na precyzyjne formułowanie wniosków na podstawie logicznego rozumowania z  wykorzystaniem narzędzi matematycznych i informatycznych, jak również zdobędą podstawowy warsztat inżynierski umożliwiający głębokie rozumienie szerokiej wiedzy specjalistycznej. Absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy w przemyśle jak i do uczestnictwa w badaniach naukowych w obszarach nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych

Predyspozycje kandydata

Od kandydatów oczekuje się umiejętności logicznego myślenia i zainteresowania stosowaniem nowoczesnych technologii do rozwiązywania problemów matematycznych oraz inżynieryjno-technicznych a także wykorzystywaniem narzędzi matematycznych do wspomagania i rozwoju nowoczesnych technologii.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną I
 • Analiza matematyczna I
 • Statystyka opisowa
 • Technologie informacyjne I
 • Grafika inżynierska
 • Wstęp do programowania
 • Ergonomia, BHP oraz ochrona własności intelektualnej
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 2:

 • Algebra liniowa z geometrią analityczną II
 • Analiza matematyczna II
 • Matematyka dyskretna
 • Fizyka
 • Programowanie I
 • Technologie informacyjne II
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 3:

 • Równania różniczkowe zwyczajne
 • Rachunek prawdopodobieństwa
 • Metody numeryczne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Mechanika
 • Materiałoznawstwo elektrotechniczne
 • Podstawy elektrotechniki

SEMESTR 4:

 • Statystyka dla inżynierów
 • Numeryczna algebra liniowa
 • Programowanie II
 • Podstawy elektroniki
 • Podstawy metrologii
 • Podstawy techniki wysokich napięć
 • Podstawy elektroenergetyki

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny A (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot obieralny A (Zarządzanie Small Businessem)

SEMESTR 5:

 • Algebra abstrakcyjna
 • Statystyka matematyczna
 • Programowanie liniowe i kwadratowe
 • Podstawy komputerowych systemów pomiarowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot społeczny (Ekonomia matematyczna)
 • Przedmiot społeczny (Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot obieralny B (Automatyka przemysłowa)
 • Przedmiot obieralny B (Automatyka i robotyka)
 • Przedmiot obieralny E1 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E1 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E1 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E1 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E1 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E1 (Równania różnicowe)

SEMESTR 6:

 • Metody optymalizacji
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny E2 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E2 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E2 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E2 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E2 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E2 (Równania różnicowe)
 • Przedmiot obieralny C (Metoda różnic skończonych)
 • Przedmiot obieralny C (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D1 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D1 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D1 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)
 • Przedmiot obieralny D2 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D2 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D2 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D2 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)
 • Przedmiot obieralny D3 (Diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Elektromechaniczne przetwarzanie energii)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy wirtualnych przyrządów pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy zaawansowanych technik pomiarowych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Przetwarzanie i analiza obrazów)
 • Przedmiot obieralny D3 (Systemy mikroprocesorowe)
 • Przedmiot obieralny D3 (Teoria sygnałów dyskretnych)
 • Przedmiot obieralny D3 (Podstawy elektronicznego przetwarzania sygnałów)

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe II

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny (Filozofia)
 • Przedmiot humanistyczny (Historia matematyki)
 • Przedmiot obieralny E3 (Analiza funkcjonalna)
 • Przedmiot obieralny E3 (Elementy topologii ogólnej)
 • Przedmiot obieralny E3 (Funkcje specjalne)
 • Przedmiot obieralny E3 (Teoria liczb i elementy kryptografii)
 • Przedmiot obieralny E3 (Wstęp do teorii aproksymacji)
 • Przedmiot obieralny E3 (Równania różnicowe)
 • Przedmiot obieralny F (Teoria niezawodności)
 • Przedmiot obieralny F (Wielowymiarowa analiza statystyczna)
 • Przedmiot obieralny G (Komputerowa analiza inżynierska)
 • Przedmiot obieralny G (Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń elektroenergetycznych)
 • Przedmiot obieralny G (Symulacyjne metody badania układów elektronicznych)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Analiza zespolona
 • Procesy stochastyczne
 • Teoria eksperymentu
 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metody numeryczne w technice
 • Modelowanie przetworników elektromechanicznych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 1:

 • Analiza matematyczna
 • Analiza zespolona
 • Procesy stochastyczne
 • Teoria eksperymentu
 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metody numeryczne w technice
 • Modelowanie przetworników elektromechanicznych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 2:

 • Analiza harmoniczna
 • Zjawiska sprzężone w technice
 • Wytrzymałość materiałów I
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Układy dynamiczne)
 • Przedmiot obieralny I (Równania różniczkowe cząstkowe)
 • Przedmiot obieralny II (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny II (Metoda elementów skończonych)
 • Przedmiot społeczny (Psychologia społeczna)
 • Przedmiot społeczny (Socjologia)
 • Przedmiot humanistyczny (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot humanistyczny (Zarządzanie Small Businessem)
 • Przedmiot obieralny A (Komputerowe techniki modelowania i wizualizacji obiektów technicznych)
 • Przedmiot obieralny A (Metody projektowania bryłowego i wizualizacji obiektów)

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 2:

 • Analiza harmoniczna
 • Zjawiska sprzężone w technice
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Seminarium dyplomowe I

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Układy dynamiczne)
 • Przedmiot obieralny I (Równania różniczkowe cząstkowe)
 • Przedmiot obieralny II (Metody numeryczne równań całkowych)
 • Przedmiot obieralny II (Metoda elementów skończonych)
 • Przedmiot społeczny (Psychologia społeczna)
 • Przedmiot społeczny (Socjologia)
 • Przedmiot humanistyczny (Podstawy organizacji i zarządzania)
 • Przedmiot humanistyczny (Zarządzanie Small Businessem)
 • Przedmiot obieralny B (Zastosowanie technologii semantycznych i internetowych)
 • Przedmiot obieralny B (Metody uczenia maszynowego)

SPECJALNOŚĆ Modelowanie w technice:

SEMESTR 3:

 • Elementy fizyki matematycznej
 • Metoda elementów wielostopniowych w technice
 • Niedeterministyczne algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wytrzymałość i stateczność konstrukcji cienkościennych
 • Seminarium dyplomowe II

 

SPECJALNOŚĆ Programowanie w technice:

SEMESTR 3:

 • Elementy fizyki matematycznej
 • Metoda elementów wielostopniowych w technice
 • Niedeterministyczne algorytmy optymalizacji w projektowaniu
 • Techniki mikroprocesorowe
 • Programowanie robotów i planowanie zadań
 • Seminarium dyplomowe II
Praktyki i staże

Praktyki odbywają się w wielu renomowanych firmach, m.in. Solaris, Analyx, Modertrans Poznań, rob-tech i PSI oraz w instytucjach zajmujących się analizą danych, m.in. w  Urzędzie Statystycznym. 

Kariera po studiach

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych pracujących m.in. na potrzeby przemysłu.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

W odróżnieniu od matematyki uniwersyteckiej, kierunek pozwala na zastosowanie zdobytej wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów nowoczesnych technologii (automatyki, robotyki i elektrotechniki).

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.