Mechanika i budowa maszyn

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli nadal masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu “jak to jest zrobione” to MECHANIKA I BUDOWA MASZYN jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych przedsiębiorstw, w których stosuje się zaawansowane i innowacyjne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne, robotyzację  i sztuczną inteligencję (AI) oraz projektowanie w rzeczywistości wirtualnej.

Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (R&D), informatyzacji i robotyzacji, procesów wytwarzania, konstrukcji maszyn, diagnostyki urządzeń, systemów pomiarowych.

 

Predyspozycje kandydata

 

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
 • Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością"
 • Laur Innowacji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Fizyka
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Mechanika techniczna
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Obróbka plastyczna
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Systemy CAD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji
 • Przedmiot humanistyczny III (Filozofia, Elementy prawa gospodarczego)

SEMESTR 3

 • Mechanika techniczna
 • Mechanika płynów
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Statystyka inżynierska
 • Obróbka skrawaniem
 • Elektronika
 • Elektrotechnika
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Systemy CAD
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

SEMESTR 5:

 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Drgania układów mechanicznych
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Systemy pomiarowe
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Robotyka
 • MES
 • Ergonomia
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 6:

 • Projekt przejściowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Umiejętności informacyjne
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Systemy narzędziowe
 • Recykling
 • Wibroakustyka maszyn

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • BHP
 • Matematyka
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Maszynoznawstwo

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Nauka o materiałach z elementami chemii
 • Metalurgia i odlewnictwo

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

 

SEMESTR 3:

 • Fizyka
 • Statystyka inżynierska
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka plastyczna
 • Systemy CAD
 • Laboratorium obróbki mechanicznej

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

SEMESTR 4:

 • Elektronika
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Mechanika płynów
 • Mechanika i teoria mechanizmów
 • Obróbka skrawaniem
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Elektrotechnika

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Automatyka
 • Metrologia techniczna
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Zarządzanie środowiskiem i ekologia

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

 

SEMESTR 6:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Termodynamika techniczna
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Robotyka
 • Systemy pomiarowe
 • Drgania i wibroakustyka maszyn
 • Ergonomia

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • Przedmiot obieralny 1 (Linie technologiczne w bezubytkowych systemach wytwarzania, Oprzyrządowanie pomocnicze w technologiach bezubytkowych)

SEMESTR 7:

 • Inżynieria jakości i certyfikacja
 • Obrabiarki CNC
 • Elementy i układy automatyzacji maszyn
 • Zarządzanie produkcją (w tym rachunek kosztów)
 • Hydraulika i pneumatyka

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt przejściowy (konstrukcyjny)
 • Przedmiot obieralny 2 (Eksploatacja maszyn, Podstawy utrzymania ruchu maszyn)
 • Przedmioty obieralne

SEMESTR 8:

 • Systemy narzędziowe          
 • Recykling

 

            SEMESTR 8 (przedmioty obieralne)                   

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

SEMESTR 1:

 

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 1:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Mechanika analityczna
 • Wytrzymałość materiałów II
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Rapid prototyping i rapid manufacturing
 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio)mechanicznych
 • GPS i analiza wymiarów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Zaawansowana analiza wytrzymałościowa
 • Mechanika płynów i wymiana ciepła z wykorzystaniem CFD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Technologia i organizacja montażu
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Dynamika maszyn
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Seminarium dyplomowe
 • Numeryczna mechanika płynów CFD
 • Wizualizacja danych naukowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praca przejściowa
 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek
 • Eksploatacja narzędzi skrawających

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA

 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Roboty przemysłowe
 • Inżynieria odwrotna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna
 • Akustyka przemysłowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE 

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Drgania nieliniowe
 • Zagadnienia sprzężone
 • Komputerowe wspomaganie analizy mechanizmów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

SPECJALNOŚĆ WIRTUALNA INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA

SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa
 • Metoda elementu skończonego w statyce i dynamice
 • Skanowanie przestrzenne i obróbka sygnału
 • Prezentacja i komunikacja w projektach technicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

 

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru
 • Kierunki rozwoju technologii bezubytkowych

 

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1 

SEMESTR 2:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Modelowanie wspomagające projektowanie maszyn
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Dynamika maszyn
 • Napędy maszyn technologicznych
 • Technologia i organizacja montażu

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Procesy w przetwórstwie tworzyw sztucznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Rapid Prototyping i Rapid Manufacturing

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 3:

 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD/CAM/CAE
 • Techniki współrzędnościowe
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Diagnostyka energetyczna systemów (bio) mechanicznych

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe

 

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ (KMU):

SEMESTR 4:

 

 • Projektowanie układów sterowania maszyn
 • Projektowanie i konstruowanie w systemach CAD/CAM
 • Projektowanie i programowanie systemów zrobotyzowanych
 • Projektowanie modułowe

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA MECHANICZNA (IME):

SEMESTR 4:

 • Eksploatacja narzędzi skrawających
 • Modelowanie i optymalizacja procesów montażowych
 • Zaawansowane programowanie robotów i obrabiarek

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA PRZETWARZANIA MATERIAŁÓW (TPM):

SEMESTR 4:

 • Procesy odlewnicze
 • Procesy obróbki plastycznej
 • Automatyzacja procesów przetwarzania materiałów

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA I ROBOTYZACJA WYTWARZANIA (IRW):

SEMESTR 4:

 • Wirtualna rzeczywistość w projektowaniu
 • Inżynieria odwrotna
 • Programowanie robotów przemysłowych

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

SPECJALNOŚĆ DIAGNOSTYKA MASZYN I SYSTEMY POMIAROWE (DM/SP):

SEMESTR 4:

 • GPS i analiza wymiarów
 • Akustyka przemysłowa
 • Diagnostyka techniczna i termalna

 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny 1
 • Przedmiot obieralny 2

 

Praktyki i staże

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych m. in. z dobrze rozwiniętych w naszym regionie branż: motoryzacyjnej, lotniczej i budowy maszyn.

Kariera po studiach
 • branża motoryzacyjna, lotnicza, maszynowa,
 • programista CNC,
 • inżynier produkcji,
 • specjalista ds. jakości produkcji,
 • doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości,
 • konstruktor wyrobów,
 • kierownik R&D.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesne i liczne laboratoria, dzięki którym nie opowiadamy o mechanice i budowie maszyn, a pokazujemy ją w praktyce
 • pasjonaci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • współpraca z przemysłem

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Inżynieria produkcji