Mechanika i budowa pojazdów

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań z zakresu motoryzacji, to kierunek MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW jest właśnie dla Ciebie!
Studia te kształcą umiejętności praktycznego wykorzystania i eksploatacji pojazdów. Gwarantują pozyskanie wiedzy z zakresu budowy nowoczesnych systemów napędowych, maszyn i pojazdów; projektowania oraz symulacji komputerowych z zakresu działalności ich podzespołów. Zdobędziesz umiejętności organizacji pracy własnej i kierowania zespołami ludzkimi w wybranym obszarze gospodarki rynkowej oraz wiedzę z zakresu prowadzenia prac naukowych z zastosowaniem najnowszej aparatury badawczej.

Specjalności:

 • Hybrydowe systemy napędowe

 • Maszyny robocze

 • Pojazdy chłodnicze

 • Pojazdy samochodowe

 • Pojazdy szynowe


   

Predyspozycje kandydata

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Prawo patentowe
 • Materiały ceramiczne i kompozyty
 • Chemia przemysłowa
 • Podstawowe problemy ekologii
 • Elektronika w maszynach i pojazdach
 • Usługi biblioteczno-informacyjne
 • Szkolenie BHP
 • Prawa i obowiązki

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy ekonomii lub Zarządzanie finansami
 • Fizykochemia gazów lub Kinetyka cieczy i gazów
 • Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej lub Podstawy zapisu konstrukcji

SEMESTR 2:

 • Wybrane zagadnienia z matematyki
 • Metaloznawstwo z obróbką cieplną
 • Mechanika techniczna I
 • Zagadnienia fizyki współczesnej
 • Grafika komputerowa
 • Inżynieria wspomagania osób niepełnosprawnych
 • Ergonomia w budowie maszyn
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Bezpieczeństwo pracy lub Sztuka autoprezentacji
 • Zarządzanie czasem lub Zarządzanie Small Business'em
 • Etyka w biznesie i dyplomacji lub Socjologia

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów I
 • Mechanika techniczna II
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Materiały niemetalowe
 • Metaloznawstwo maszyn i pojazdów
 • Środowisko i ekologia
 • Układy elektryczne maszyn i pojazdów
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Termodynamika lub Podstawy procesów cieplnych

SEMESTR 4:

 • Wytrzymałość materiałów II
 • Maszynoznawstwo
 • Mechanika płynów
 • Napędy hybrydowe
 • Materiały eksploatacyjne
 • Spajanie materiałów
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski lub Język niemiecki
 • Podstawy konstrukcji maszyn lub Podstawy projektowania elementów i zespołów maszyn

SEMESTR 5:

 • Techniki informatyczne
 • Napędy hydrauliczne i pneumatyczne
 • Obróbka plastyczna
 • Tribologia
 • Automatyka i robotyka
 • Pomiary wielkości mechanicznych
 • Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Podstawy konstrukcji układów napędowych lub Projektowanie zespołów napędowych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 1
 • Ładunkoznawstwo
 • Budowa pojazdów drogowych
 • Budowa pojazdów samochodowych
 • Teoria silników spalinowych
 • Budowa pojazdów autonomicznych
 • Układy transportowe
 • Transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Teoria ruchu pojazdów drogowych
 • Podstawy dynamiki samochodów
 • Dynamika mechanizmów korbowych
 • Podstawy dynamiki samochodów autonomicznych

SEMESTR 6:

 • Silniki spalinowe
 • Obróbka skrawaniem
 • Metrologia warsztatowa
 • Praca przejściowa
 • Proseminarium
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Maszynoznawstwo maszyn roboczych
 • Podstawy chłodnictwa
 • Budowa pojazdów szynowych
 • Projektowanie podukładów samochodów
 • Wymiana ciepła i maszyny przepływowe
 • Autonomizacja pojazdów
 • Układy napędowe maszyn roboczych
 • Projektowanie pojazdów specjalizowanych
 • Teoria ruchu pojazdów szynowych
 • Eksploatacja i materiały eksploatacyjne
 • Układy hybrydowe dużej mocy
 • Mechatronika w pojazdach autonomicznych
 • Ciągniki i maszyny mobilne
 • Transport i magazynowanie materiałów sypkich
 • Zaplecze techniczne utrzymania pojazdów
 • Badania techniczne pojazdów
 • Ochrona środowiska
 • Systemy sterowania pojazdami autonomicznymi
 • Mechanika gruntów i ośrodków sypkich
 • Ekoprojektowanie i ekotechnologie
 • Techniki diagnozowania pojazdów
 • Elektronika i elektrotechnika w pojazdach samochodowych
 • Niskoemisyjne układy napędowe
 • Projektowanie podukładów pojazdów autonomicznych

SEMESTR 7:

 • Myślenie i działanie projektowe – Design Thinking
 • Podstawy niezawodności
 • Podstawy inżynierii bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do logistyki
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Metodologia konstruowania maszyn roboczych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania nadwozi specjalizowanych
 • Projektowanie pojazdów transportu masowego
 • Diagnostyka, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Badania i sterowanie silników spalinowych
 • Eksploatacja pojazdów autonomicznych
 • Ramy i konstrukcje nośne cz. 2
 • Automatyka, diagnostyka i naprawa pojazdów specjalizowanych
 • Projektowanie procesów i systemów eksploatacji pojazdów
 • Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów
 • Technologia budowy i eksploatacji silników spalinowych
 • Diagnostyka systemów pojazdów autonomicznych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Mechanika analityczna
 • Matematyka stosowana i metody matematyczne
 • Aspekty fizyki XXI wieku
 • Termodynamika techniczna
 • Języki programowania
 • Inżynieria powierzchni
 • Dobór materiałów na elementy konstrukcyjne
 • Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • Zarządzanie procesami projektowymi
 • Trening umiejętności menedżerskich
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Opakowania
 • Projektowanie nadwozi pojazdów chłodniczych
 • Biochemiczne aspekty przewozu żywności
 • Magazyny specjalne

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Technologie robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy eksploatacji maszyn roboczych
 • Robotyka w technice

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Układy biegowe pojazdów szynowych
 • Podstawy dynamiki pojazdów
 • Metody i wnioskowanie w diagnostyce pojazdów
 • Techniki wytwarzania pojazdów szynowych
 • Normy i rozporządzenia dla pojazdów szynowych

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Homologacja pojazdów samochodowych
 • Budowa nadwozi
 • Wyposażenie nadwozi samochodów
 • Zarządzanie projektem konstrukcyjnym
 • Projektowanie nadwozi samochodów

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Układy napędów hybrydowych
 • Diagnostyka napędów alternatywnych
 • Zarządzanie energią w napędach

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Ecological evaluation tools - Narzędzia oceny ekologicznej
 • Ecotechnologies - Ekotechnologie
 • Marketing - Marketing
 • Foundations of innovatity - Podstawy innowacyjności

SEMESTR 2:

 • Zarządzanie jakością
 • Mechanika płynów
 • Modelowanie układów mechanicznych
 • Zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania
 • Technologia maszyn
 • Paliwa i smary

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Chłodnictwo w przechowalnictwie i transporcie
 • Pojazdy do transportu towarów specjalnych
 • Materiały i technologie w produkcji i obrocie żywnością
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Ochrona środowiska
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Podstawy systemów drogowych i komunalnych
 • Praca przejściowa
 • Systemy mechatroniczne w maszynach roboczych
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy wytrzymałościowe pojazdów szynowych
 • Eksperymentalne metody badania pojazdów
 • Symulacyjne analizy dynamiki pojazdów szynowych
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów
 • Obliczenia komputerowe w projektowaniu nadwozi
 • Materiały i technologie w wytwarzaniu nadwozi samochodów
 • Eksperymentalne badania pojazdów
 • Samochody elektryczne
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Doładowanie silników spalinowych
 • Problemy hydrodynamicznego smarowania i łożyska
 • Metodyka badań emisyjnych napędów hybrydowych
 • Zarządzanie energią w napędach
 • Praca przejściowa
 • Język obcy (specjalistyczny)

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Services engineering - Inżynieria usług
 • Intellectual property and customer protection - Własność intelektualna i ochrona klienta
 • Life cycle management - Zarządzanie cyklem życia
 • Ecodesign – Ekoprojektowanie
 • Interim paper - Praca przejściowa
 • Proseminar - Proseminarium

SEMESTR 3:

 • Przedsiębiorczość innowacyjna
 • Ergonomia a bezpieczeństwo

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie finansami lub Zarządzanie Small Business'em

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY CHŁODNICZE

 • Łańcuchy dostaw żywności
 • Zarządzanie cyklem życia produktu
 • Inżynieria odnowy pojazdów chłodniczych
 • Alternatywne metody transportu chłodniczego
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)

 

SPECJALNOŚĆ: MASZYNY ROBOCZE

 • Normy techn. i prawne w budowie, eksploatacji i obrocie maszynami roboczymi
 • Metodologia konstruowania maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Jakość w projektowaniu maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • Badania i atestacja maszyn roboczych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SZYNOWE

 • Analizy RAMS pojazdów szynowych
 • Drgania i hałas w transporcie szynowym
 • Wzornictwo przemysłowe w projektowaniu pojazdów
 • Pojazdy i systemy transportu kombinowanego
 • Pojazdy i systemy szynowego transportu miejskiego
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: POJAZDY SAMOCHODOWE

 • Kształtowanie trwałości i niezawodności pojazdów
 • Symulacyjne badania dynamiki pojazdów
 • Systemy sterowania w pojazdach samochodowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: HYBRYDOWE SYSTEMY NAPĘDOWE

 • Modelowanie i symulacja procesów silnikowych
 • Pokładowe systemy diagnostyczne
 • Wybrane metody obliczania układów silników spalinowych
 • Nanomateriały w budowie silników spalinowych
 • Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ: PRODUCT ENGINEERING

 • Modern management systems - Współczesne systemy zarządzania
 • Project management - Zarządzanie projektami
 • Life cycle costing - Rachunek kosztów cyklu życia
 • Corporate culture and communication - Kultura organizacyjna i komunikacyjna
 • Preparation for research (diploma thesis) - Przygotowanie do badań naukowych (praca dyplomowa)
 • Diploma seminar - Seminarium dyplomowe
Praktyki i staże

Praktyka przeddyplomowa  - 4 tygodnie

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • pracownie konstrukcyjne
 • biura projektowe
 • ośrodki badawcze
 • zakłady produkcyjne
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa eksploatujące maszyny i urządzenia  różnych branż przemysłu

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • doświadczona kadra
 • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna (Stacja Kontroli Pojazdów, laboratorium badania nadwozi chłodniczych, aparatura do pomiaru emisji spalin, piec przemysłowy)

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

Specjalności:

 • Hybrydowe systemy napędowe
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy chłodnicze
 • Pojazdy samochodowe
 • Pojazdy szynowe