Mechatronika

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

MECHATRONIKA to interdyscyplinarny kierunek studiów, który jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Synergia wymienionych dziedzin pozwala na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. MECHATRONIKA dostarczy Ci również wiedzy z programowania mikrokontrolerów i systemów automatyki oraz zastosowania metod sztucznej inteligencji w sterowaniu. Na II stopniu studiów na kierunku MECHATRONIKA zgłębisz swoją wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (R&D), wizji maszynowej, systemów SCADA i sieci przemysłowych, zaawansowanych metod projektowania i wytwarzania (m.in. druk 3D), projektowania i modelowania urządzeń mechatronicznych (m.in. urządzeń bezzałogowych i transportu osobistego).

Predyspozycje kandydata

 

Certyfikat Uczelni Liderów

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Materiałoznawstwo
 • Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • BHP
 • Usługi biblioteczne i informacyjne

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Mechanika techniczna
 • Dobór materiałów konstrukcyjnych
 • Obróbka plastyczna
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • CAD

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny obieralny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)
 • Przedmiot humanistyczny obieralny III (Filozofia, Elementy prawa gospodarczego)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • Elektrotechnika
 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Wytrzymałość materiałów
 • Obróbka skrawaniem
 • Elektronika
 • Mechanika płynów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • Podstawy automatyki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Projektowanie i montaż elektroniki
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Języki programowania
 • Czujniki i elementy pomiarowe
 • Mikrokontrolery
 • Napędy mechatroniczne
 • Zarządzanie i organizacja pracy

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy robotyki
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Maszyny i urządzenia technologiczne I
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Komputerowe sterowanie maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych
 • Automatyzacja
 • Programowanie obiektowe
 • Eksploatacja urządzeń mechatronicznych
 • MES

SEMESTR 6:

 • Umiejętności informacyjne
 • Technologia i organizacja montażu
 • Sterowniki przemysłowe
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Obrabiarki CNC

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Praca przejściowa
 • Seminarium dyplomowe                      
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu
 • Ergonomia
 • CAx w mechatronice

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną
 • Metalurgia i odlewnictwo
 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Materiałoznawstwo
 • Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • BHP

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo
 • Fizyka
 • Obróbka plastyczna
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Laboratorium obróbki mechanicznej
 • Grafika inżynierska z geometrią wykreślną

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

SEMESTR 3:

 • Fizyka
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • Elektrotechnika
 • Mechanika techniczna
 • Obróbka skrawaniem 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

 

SEMESTR 4:

 • Elektronika
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • Dobór materiałów konstrukcyjnych
 • Podstawy automatyki
 • Mechanika techniczna 

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 • Czujniki i elementy pomiarowe
 • CAD
 • Automatyzacja
 • Języki programowania
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki

SEMESTR 6:

 • Podstawy robotyki
 • Komputerowe sterowanie maszyn
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Podstawy diagnostyki maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Mikrokontrolery
 • Mechanika płynów 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

 

SEMESTR 7:

 • Sterowniki przemysłowe
 • Ergonomia
 • CAx w mechatronice
 • Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu    

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Seminarium dyplomowe
 • Projekt przejściowy
 • Przedmiot obieralny 1 (Maszyny i urządzenia technologiczne, Obrabiarki CNC)
 • Przedmiot obieralny 2 (Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, Zespoły mechaniczne w urządzeniach elektronicznych)
 • Przedmiot obieralny 3 (Eksploatacja urządzeń mechatronicznych, Mechatroniczne utrzymanie ruchu)
 • Przedmioty obieralne

SEMESTR 8:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia i organizacja montażu
 • Hydraulika i pneumatyka
 • Zarządzanie i organizacja pracy    

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne)                   

 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmioty obieralne

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • Teoria sterowania
 • Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • Mechanika techniczna II
 • Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice
 • Zastosowania materiałów inteligentnych
 • Elektronika II
 • Obliczeniowa analiza układów mechanicznych
 • Mikrokontrolery 32-bitowe
 • Zarządzanie

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 2:

 • Modelowanie w mechatronice
 • Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • Urządzenia sterowane numerycznie
 • Układy płynowe sterowane elektronicznie
 • Programowanie OSN
 • Programowanie systemów automatyki

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny I
 • Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 2:

 • Modelowanie w mechatronice
 • Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • Elastyczne systemy produkcyjne
 • Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • Projektowanie systemów utrzymania ruchu
 • Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn
 • Metrologia diagnostyczna
 • Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmiot obieralny I
 • Przedmiot obieralny II

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 3:

 • Informatyka techniczna
 • Elementy optroniki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • Wychowanie fizyczne
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III
 • Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 3:

 • Informatyka techniczna
 • Elementy optroniki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • Wychowanie fizyczne
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III
 • Przedmiot obieralny IV
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­Wspomaganie komputerowe zagadnień inżynierskich
 • ­Mechanika techniczna II
 • ­Zaawansowane techniki wytwarzania w mechatronice
 • ­Obliczeniowa analiza układów mechanicznych
 • ­Mikrokontrolery 32-bitowe
 • ­Zastosowania materiałów inteligentnych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 2 

SEMESTR 2:

 • ­Wytrzymałość konstrukcji mechanicznych
 • ­Elektronika II
 • ­Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­Elementy optroniki
 • ­Sieci i wizualizacja w automatyzacji
 • ­Zarządzanie

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
   

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 3:

 • ­Teoria sterowania
 • ­Modelowanie w mechatronice
 • ­Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • ­Układy płynowe sterowane elektronicznie
 • ­Programowanie OSN

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1
 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
 • ­Praca przejściowa II
 • ­Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 3:

 • ­Teoria sterowania
 • ­Modelowanie w mechatronice
 • ­Dynamika urządzeń mechatronicznych
 • ­Zaawansowane zagadnienia diagnostyki maszyn
 • ­Metrologia diagnostyczna

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny 1
 • ­Język angielski
 • ­Język niemiecki
 • ­Praca przejściowa II
 • ­Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJE MECHATRONICZNE:
SEMESTR 4:

 • ­Informatyka techniczna
 • ­Urządzenia sterowane numerycznie
 • ­Programowanie systemów automatyki
 • ­Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­Seminarium dyplomowe
 • ­Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­Przedmiot obieralny 1
 • ­Przedmiot obieralny 2


SPECJALNOŚĆ AUTOMATYZACJA I NADZOROWANIE SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH:
SEMESTR 4:

 • ­Informatyka techniczna
 • ­Nadzorowanie sprzętu  kontrolno-pomiarowego
 • ­Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • ­Projektowanie systemów utrzymania ruchu

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­Seminarium dyplomowe
 • ­Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­Przedmiot obieralny 1
 • ­Przedmiot obieralny 2
Praktyki i staże

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE.

Kariera po studiach
 • specjalista ds. eksploatacji zaawansowanych urządzeń technicznych,
 • konstruktor mechatronik / automatyk,
 • programista systemów automatyki,
 • projektant systemów wbudowanych, 
 • inżynier ds. testów i walidacji.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • Przekazanie wiedzy praktycznej.
 • Nowocześnie wyposażone laboratoria.
 • Współpraca z wiodącymi przedsiębiorstwami w regionie.

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • Konstrukcje i sterowanie urządzeń mechatronicznych.
 • Projektowanie mechatroniczne maszyn i pojazdów.