Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

angielski

SZTUCZNA INTELIGENCJA  jest działem informatyki skupionym wokół rozwoju technologii, które inspirowane są sposobem wykorzystania przez ludzi ich systemu nerwowego i ciał po to, by odczuwać, uczyć się, wnioskować oraz podejmować decyzje. W kategoriach sztucznej inteligencji interpretuje się wszystkie działania zmierzające do tworzenia modeli zachowań inteligentnych oraz uczynienia maszyn inteligentnymi. 

Studiując na kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA prowadzonym w języku angielskim pozyskasz wiedzę teoretyczną dotyczącą kluczowych zagadnień informatyki z obszaru sztucznej inteligencji i nabędziesz umiejętności praktyczne w zakresie: algorytmiki, uczenia maszynowego i sieci neuronowych, analizy i eksploracji danych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, technik optymalizacji i analizy decyzji, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w robotyce.

Predyspozycje kandydata
 • bardzo dobre oceny z matematyki 
 • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
 • zdolność logicznego myślenia
   
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Po 3 roku studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
 • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące nowoczesne inteligentne technologie

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • sukcesy studentów i absolwentów
 • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.