Sztuczna Inteligencja/Artificial Intelligence

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

SZTUCZNA INTELIGENCJA  jest działem informatyki skupionym wokół rozwoju technologii, które inspirowane są sposobem wykorzystania przez ludzi ich systemu nerwowego i ciał po to, by odczuwać, uczyć się, wnioskować oraz podejmować decyzje. W kategoriach sztucznej inteligencji interpretuje się wszystkie działania zmierzające do tworzenia modeli zachowań inteligentnych oraz uczynienia maszyn inteligentnymi. 

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku SZTUCZNA INTELIGENCJA prowadzonym w języku angielskim poszerzysz swoją wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące kluczowych zagadnień z obszaru sztucznej inteligencji, a także zapoznasz się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i trendami badawczymi.

Predyspozycje kandydata

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne
  • krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe
  • możliwość kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna
  • doświadczona i ceniona kadra
  • sukcesy studentów i absolwentów
  • wysokie zarobki i łatwość znalezienia pracy po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.