Teleinformatyka

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Kierunek TELEINFORMATYKA powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie informatyki i telekomunikacji. Łączy wybrane elementy tych dwóch dziedzin, które w rzeczywistości bardzo się przenikają i uzupełniają, tworząc obszar technologii
telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. 

W trakcie studiów na kierunku TELEINFORMATYKA poznasz zasady projektowania, analizy i testowania algorytmów oraz ich późniejszej implementacji w wielu językach programowania (C++/C#, PHP, JAVA itp.) oraz w sprzęcie (FPGA, które można programować w Verilogu lub VHDLu). Nauczysz się tworzenia aplikacji dedykowanych zarówno urządzeniom mobilnym (telefony komórkowe, tablety), jak i wieloserwerowym systemom rozproszonym. Studiując ten kierunek połączysz elementy elektroniki i programowania z siecią Internet. Poznasz też pojęcia typu inteligentny i bezpieczny dom czy budynek publiczny oraz bogactwo rozwiązań Internetu Rzeczy. 

 

Predyspozycje kandydata
  • dobre i bardzo dobre oceny z matematyki
  • zainteresowanie zagadnieniami na styku telekomunikacji i informatyki
  • zainteresowanie tworzeniem i zastosowaniami programów komputerowych
  • zainteresowanie układami elektronicznymi, techniką i jej wyzwaniami
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Po 3 roku studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • firmy z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT – Information and Communication Technologies), zajmujące się nowoczesnymi technikami telekomunikacyjnymi

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna
  • doświadczona i ceniona kadra
  • możliwość udziału w Akademii Sieci Cisco, Huawei lub Juniper oraz Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto lub Check Point
     

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.