Teleinformatyka

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

Kierunek TELEINFORMATYKA powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie informatyki i telekomunikacji. Łączy wybrane elementy tych dwóch dziedzin, które w rzeczywistości bardzo się przenikają i uzupełniają, tworząc obszar technologii
telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT). Większość zajęć na kierunku ma charakter praktyczny. 

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku TELEINFORMATYKA pogłębisz swoją wiedzę i nabierzesz nowych umiejętności, specjalizując się w zakresie wybranych obszarów z pogranicza telekomunikacji i informatyki, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe; zaawansowane techniki multimedialne; bezpieczeństwo sieci i usług; sieci teleinformatyczne i rozwiązania chmurowe; systemy definiowane programowo; oprogramowanie sieci bezprzewodowych; systemy wirtualne xR; inteligentne systemy sterowania. Każde z nich znajduje zastosowanie we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych.

Predyspozycje kandydata

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Brak obowiązkowej praktyki zawodowej. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
 • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna
 • doświadczona i ceniona kadra
 • możliwość udziału w Akademii Sieci Cisco, Huawei lub Juniper oraz Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto lub Check Point
   

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • doświadczona kadra
 • możliwość udziału w Akademii Sieci Cisco, Huawei lub Juniper oraz Akademii Bezpieczeństwa Palo Alto lub Check Point
 • nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności
 • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe; 
 • zaawansowane techniki multimedialne; 
 • bezpieczeństwo sieci i usług; 
 • sieci teleinformatyczne i rozwiązania chmurowe; 
 • systemy definiowane programowo; 
 • oprogramowanie sieci bezprzewodowych; 
 • systemy wirtualne xR; 
 • inteligentne systemy sterowania