Zarządzanie i inżynieria produkcji

Całość przeczytasz w 5 minut.

 

Lubisz wyzwania i przedmioty ścisłe? Interesują Cię nowinki techniczne? Chciałbyś w przyszłości zarządzać zespołem? ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (ZiIP) jest dla Ciebie!

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI na Politechnice Poznańskiej to najlepszy kierunek w Polsce - jako jedyny uzyskał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, spośród wszystkich kierunków ZiIP w kraju.

Program studiów, oprócz zagadnień inżynierskich, obejmuje również zagadnienia pozwalające m.in. projektowanie i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, tworzenie nowoczesnych rozwiązań i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki uwzględnieniu w programie nauczania przedmiotów ekonomicznych, menadżerskich oraz podstaw prawa, kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI przygotuje Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Studiując na ZiIP zdobędziesz kompetencje by tworzyć nowe produkty, analizować dane i rozwiązywać problemy w systemach produkcyjnych, zarządzać zespołem oraz kreować nowoczesne rozwiązania na potrzeby przemysłu 4.0. Dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Mechanicznej z przemysłem zdobędziesz doświadczenie, które będzie kluczowym czynnikiem sukcesu pozwalającym na szybkie znalezienie zatrudnienia. Studia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zarówno na pierwszym (inżynierskie), jak i na drugim (magisterskie) stopniu.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:           

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
 • zainteresowanie nowinkami technicznymi i procesami wytwarzania
 • umiejętności analityczne i ciekawość świata

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcimy inżynierów poszukiwanych na rynku pracy. Na pierwszym stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: grafika inżynierska, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem, spawalnictwo, wytrzymałość materiałów, metrologia, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka. Poznasz również zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, logistyką, rachunkowością, ekologią, systemami CAx.

Tytuł zawodowy inżyniera daje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów lub rozpoczęcie pracy w przemyśle, ponieważ będziesz posiadał wiedzę związaną z procesami projektowania, wytwarzania i zarządzania. Nasi Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy inżynierami w przedsiębiorstwach produkcyjnych z wielu branżach, w szczególności motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i w przemyśle spożywczym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Technologie informacyjne
 • ­   Matematyka
 • ­   Mikroekonomia
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Podstawy grafiki inżynierskiej
 • ­   Metalurgia i odlewnictwo
 • ­   Wprowadzenie do techniki
 • ­   Obróbka plastyczna
 • ­   Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   BHP
 • ­   Usługi biblioteczne i informacyjne

SEMESTR 2:

 • ­   Matematyka
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Mechanika techniczna
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   Podstawy zarządzania
 • ­   Laboratorium obróbki mechanicznej

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny II (Filozofia, Socjologia, Psychologia społeczna)
 • ­   Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • ­   Makroekonomia
 • ­   Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • ­   Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • ­   Obróbka skrawaniem
 • ­   Podstawy metrologii
 • ­   Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • ­   CAD

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • ­   Badania operacyjne
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Zarządzanie produkcją i usługami
 • ­   Rachunkowość
 • ­   Logistyka w przedsiębiorstwie
 • ­   Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
 • ­   Techniki pomiarowe
 • ­   Ergonomia
 • ­   Techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • ­   Elektrotechnika i elektronika
 • ­   Prawo gospodarcze
 • ­   Ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Automatyka
 • ­   Projektowanie procesów technologicznych
 • ­   Finanse
 • ­   Systemy CAx
 • ­   Recykling
 • ­   Maszyny i urządzenia technologiczne

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot obieralny I (Podstawy robotyzacji procesów produkcyjnych, Przemysłowe zastosowania robotów)
 • ­   Przedmiot obieralny II (Automatyzacja w technologiach materiałowych, Automatyzacja transportu surowców)

SEMESTR 6:

 • ­   Podstawy marketingu
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • ­   Rachunek kosztów dla inżynierów
 • ­   Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • ­   Organizacja i technologia montażu
 • ­   Umiejętności informacyjne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe                      
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • ­   Ochrona własności intelektualnej
 • ­   Zarządzanie projektami
 • ­   Informatyczne systemy zarządzania

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
 • zainteresowanie nowinkami technicznymi i procesami wytwarzania\
 • umiejętności analityczne i ciekawość świata

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kształcimy inżynierów poszukiwanych na rynku pracy. Na pierwszym stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: grafika inżynierska, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem, spawalnictwo, wytrzymałość materiałów, metrologia, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka. Poznasz również zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, logistyką, rachunkowością, ekologią, systemami CAx.

Tytuł zawodowy inżyniera daje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu studiów lub rozpoczęcie pracy w przemyśle, ponieważ będziesz posiadał wiedzę związaną z procesami projektowania, wytwarzania i zarządzania. Nasi Absolwenci są poszukiwanymi na rynku pracy inżynierami w przedsiębiorstwach produkcyjnych z wielu branżach, w szczególności motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i w przemyśle spożywczym.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Technologie informacyjne
 • ­   Matematyka
 • ­   Mikroekonomia
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Wprowadzenie do techniki
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   BHP                       

SEMESTR 2:

 • ­   Matematyka
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   Podstawy zarządzania
 • ­   Podstawy grafiki inżynierskiej
 • ­   Metalurgia i odlewnictwo
 • ­   Obróbka plastyczna

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

SEMESTR 3:

 •   ­ Makroekonomia
 • ­   Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • ­   Obróbka skrawaniem
 • ­   Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • ­   Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • ­   Mechanika techniczna
 • ­   Laboratorium obróbki mechanicznej

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki     
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny II (Filozofia, Socjologia, Psychologia społeczna)

SEMESTR 4:

 • ­   Zarządzanie produkcją i usługami
 • ­   Logistyka w przedsiębiorstwie
 • ­   Techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji       
 • ­   Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • ­   Podstawy metrologii
 • ­   CAD

 SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • ­   Elektrotechnika i elektronika
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Automatyka
 • ­   Badania operacyjne
 • ­   Techniki pomiarowe
 • ­   Ergonomia
 • ­   Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki         

SEMESTR 6:

 •   Ochrona własności intelektualnej
 • ­   Podstawy marketingu
 • ­   Rachunkowość
 • ­   Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
 • ­   Prawo gospodarcze
 • ­   Ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • ­   Systemy CAx
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn

 SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • ­   Zarządzanie projektami
 • ­   Informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Projektowanie procesów technologicznych
 • ­   Finanse
 • ­   Rachunek kosztów dla inżynierów

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 •    Seminarium dyplomowe
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Przedmiot obieralny I (Podstawy robotyzacji procesów produkcyjnych, Przemysłowe zastosowania robotów)
 • ­   Przedmioty obieralne

 

SEMESTR 8:

 • ­   Recykling   

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmioty obieralne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:           

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Informatyzacja produkcji
 • Systemy produkcyjne
 • Zarządzanie jakością

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • predyspozycje do pracy w zespole i zdolności przywódcze
 • kreatywne myślenie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na drugim stopniu studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI realizujemy przedmioty, które w oparciu o wiedzę inżynierską zdobytą na pierwszym stopniu studiów przygotowują do zarządzania przedsiębiorstwem. Są to m.in. inżynieria systemów, prognozowanie w przedsiębiorstwie, organizacja i sterowanie produkcją, ekologia w przemyśle czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W zależności od wybranej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę w zakresie:

 • informatyzacji procesów produkcyjnych poznając np. systemy ERP,
 • systemów produkcyjnych realizując przedmioty dotyczące metod wspomagania decyzji oraz doskonalenia procesów produkcyjnych,
 • zarządzania jakością skupiając się na praktycznym zastosowaniu metod i narzędzi zarządzania jakością,

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI są w grupie najbardziej poszukiwanych menedżerów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nasi Absolwenci podejmują pracę w przedsiębiorstwach zajmując się m.in.: kreowaniem nowych produktów i innowacyjnych technologii, doskonaleniem procesów oraz jakością wyrobów i usług. Możesz też otworzyć własną działalność gospodarczą świadcząc usługi informatyczne lub konsultingowe dla przemysłu lub pozostać na Uczelni i rozpocząć studia w Szkole Doktorskiej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Inżynieria systemów
 • ­   Symulacja i prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • ­   Zarządzanie wiedzą
 • ­   Obrabiarki sterowane numerycznie
 • ­   Organizacja i sterowanie produkcją
 • ­   Ekologia w przemyśle
 • ­   Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­   Ergoinżynieria pracy
 • ­   Technologie ubytkowe
 • ­   Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ­   Technologie  bezubytkowe

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I (Negocjacje w biznesie)

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Systemy narzędziowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Zarządzanie projektem informatycznym

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 3:

 • ­   Sterowanie procesami wytwarzania
 • ­   Komputerowe projektowanie procesów technologicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:

SEMESTR 3:

 • ­   Systemy ERP
 • ­   Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM)
 • ­   Modelowanie procesów biznesowych 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

SEMESTR 3:

 • ­   Statystyczne sterowanie procesami
 • ­   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • ­   Metody i narzędzia zarządzania jakością

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ  NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Informatyzacja produkcji
 • Systemy produkcyjne
 • Zarządzanie jakością
 • Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów pierwszego stopnia ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • predyspozycje do pracy w zespole i zdolności przywódcze
 • kreatywne myślenie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Na drugim stopniu studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI realizujemy przedmioty, które w oparciu o wiedzę inżynierską zdobytą na pierwszym stopniu studiów przygotowują do zarządzania przedsiębiorstwem. Są to m.in. inżynieria systemów, prognozowanie w przedsiębiorstwie, organizacja i sterowanie produkcją, ekologia w przemyśle czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W zależności od wybranej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę w zakresie:

 • informatyzacji procesów produkcyjnych poznając np. systemy ERP,
 • systemów produkcyjnych realizując przedmioty dotyczące metod wspomagania decyzji oraz doskonalenia procesów produkcyjnych,
 • zarządzania jakością skupiając się na praktycznym zastosowaniu metod i narzędzi zarządzania jakością,
 • logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego zgłębiając wiedzę w zakresie projektowania systemów logistycznych.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI są w grupie najbardziej poszukiwanych menedżerów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nasi Absolwenci podejmują pracę w przedsiębiorstwach zajmując się m.in.: kreowaniem nowych produktów i innowacyjnych technologii, doskonaleniem procesów oraz jakością wyrobów i usług. Możesz też otworzyć własną działalność gospodarczą świadcząc usługi informatyczne lub konsultingowe dla przemysłu lub pozostać na Uczelni i rozpocząć studia w szkole doktorskiej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:                            

 • ­   Inżynieria systemów
 • ­   Symulacja i prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • ­   Zarządzanie wiedzą
 • ­   Organizacja i sterowanie produkcją
 • ­   Ekologia w przemyśle
 • ­   Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­   Ergoinżynieria pracy
 • ­   Zarządzanie zasobami ludzkimi

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •   ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I (Negocjacje w biznesie)

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Technologie ubytkowe
 • ­   Technologie  bezubytkowe
 • ­   Organizacja i technologia montażu

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):        

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Komputerowe projektowanie procesów technologicznych          

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:                                                                   

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie projektem informatycznym
 • ­   Modelowanie procesów biznesowych                                           

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:                                                                   

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością
 • ­   Znormalizowane systemy zarządzania                                        

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO:

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Logistyka II
 • ­   Logistyka procesów eksploatacji systemów technicznych                                  

 SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Sterowanie procesami wytwarzania
 • ­   Systemy narzędziowe       

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:                 

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy ERP
 • ­   Zarządzanie cyklem życia wyrobu PLM                                      

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:   

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Normalizacja, akredytacja i certyfikacja
 • ­   Badania wymagań i satysfakcji klientów                          

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO:

 

 

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Projektowanie systemów logistycznych
 • ­   Logistyka transportu wewnętrznego         

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Mechanicznej m.in. w zakresie: zarządzania jakością, doskonalenia procesów produkcyjnych, projektowania technologii, planowania produkcji, organizacji przepływu materiałów, informatyzacji procesów produkcyjnych, utrzymania ruchu, projektowania wyrobu.

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w: Aesculap Chifa Sp. z o.o., ALVO Medical, Amica S.A., ARJO, Atres Intralogistics Sp. z o.o., Barlinek, Berker Polska Sp. z o.o., DUNI, EXIDE Technologies, Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z o.o., Getinge, GlaxoSmithKline, Hilding Anders Polska Sp. z o.o., HOMAG Polska Sp. z o.o., Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna, Kiel Polska Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., LiNA Medical, Modertrans Poznań Spółka z o.o., Mondelez Polska Production Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober S.C., Panasonic Energy Poland S.A., Phoenix Contact Wielkopolska, PROMAG S.A., R. Twining and Company Sp. z o.o., Ruukki Polska Sp. z o.o., Sanden, Saint-Gobain HPM Polska sp. z o.o., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Solaris Bus&Coach, SKF, Ster, Tes, Thule Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Volkswagen Group Polska, Volkswagen Poznań, Wavin Polska S.A., York PL, Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Jako absolwent kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI łatwo znajdziesz ciekawą pracę. Po tych studiach będziesz potrafił nie tylko projektować i organizować procesy produkcyjne, ale również zarządzać zespołem projektowym, skutecznie rozwiązywać problemy w systemach produkcyjnych i kreować nowatorskie rozwiązania w odpowiedzi na aktualne potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i Przemysłu 4.0.

Zostając absolwentem ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI możesz pracować m.in. jako:

 • inżynier procesu,
 • inżynier jakości,
 • planista produkcji,
 • technolog,
 • konstruktor analityk,
 • menedżer produktu,
 • menedżer projektu,
 • kierownik produkcji,
 • kierownik zarządzania jakością,
 • kierownik utrzymania ruchu,

ale również masz predyspozycje do tego, by prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ponadto będąc absolwentem kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI przygotowany jesteś do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wielu branż,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach informatycznych świadczących usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach naukowo−badawczych.