Zarządzanie i inżynieria produkcji

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

polski

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI to kierunek, który uzyskał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Na II stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) przygotowujemy studentów - w oparciu o wiedzę zdobytą przez nich na I stopniu studiów - do planowania, organizowania, nadzorowania i sterowania  procesami produkcji w przedsiębiorstwach stosujących w swojej działalności różnorodne technologie, przede wszystkim z zakresu inżynierii  mechanicznej, ale także np. inżynierii chemicznej.

Absolwent II stopnia kierunku ZiIP ma wiedzę, umiejętności oraz kompetencje inżynierskie, w zakresie:

 • różnorodnych technik i technologii wytwarzania (zdobyte na I i II stopniu studiów),

 • planowania, organizowania  i nadzorowania procesów produkcji, 

 • organizowania procesów kontroli jakości i zarządzania jakością,

 • stosowania do planowania i nadzorowania procesów produkcyjnych systemów informatycznych.

Predyspozycje kandydata

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT

Pole opisowe
 • Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT (LINK)

Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Technologie informacyjne
 • ­   Matematyka
 • ­   Mikroekonomia
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Podstawy grafiki inżynierskiej
 • ­   Metalurgia i odlewnictwo
 • ­   Wprowadzenie do techniki
 • ­   Obróbka plastyczna
 • ­   Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   BHP
 • ­   Usługi biblioteczne i informacyjne

SEMESTR 2:

 • ­   Matematyka
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Mechanika techniczna
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   Podstawy zarządzania
 • ­   Laboratorium obróbki mechanicznej

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny II (Filozofia, Socjologia, Psychologia społeczna)
 • ­   Wychowanie fizyczne

SEMESTR 3:

 • ­   Makroekonomia
 • ­   Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • ­   Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • ­   Obróbka skrawaniem
 • ­   Podstawy metrologii
 • ­   Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • ­   CAD

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Wychowanie fizyczne

SEMESTR 4:

 • ­   Badania operacyjne
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Zarządzanie produkcją i usługami
 • ­   Rachunkowość
 • ­   Logistyka w przedsiębiorstwie
 • ­   Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
 • ­   Techniki pomiarowe
 • ­   Ergonomia
 • ­   Techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • ­   Elektrotechnika i elektronika
 • ­   Prawo gospodarcze
 • ­   Ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Automatyka
 • ­   Projektowanie procesów technologicznych
 • ­   Finanse
 • ­   Systemy CAx
 • ­   Recykling
 • ­   Maszyny i urządzenia technologiczne

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot obieralny I (Podstawy robotyzacji procesów produkcyjnych, Przemysłowe zastosowania robotów)
 • ­   Przedmiot obieralny II (Automatyzacja w technologiach materiałowych, Automatyzacja transportu surowców)

SEMESTR 6:

 • ­   Podstawy marketingu
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • ­   Rachunek kosztów dla inżynierów
 • ­   Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • ­   Organizacja i technologia montażu
 • ­   Umiejętności informacyjne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe                      
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • ­   Ochrona własności intelektualnej
 • ­   Zarządzanie projektami
 • ­   Informatyczne systemy zarządzania

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Technologie informacyjne
 • ­   Matematyka
 • ­   Mikroekonomia
 • ­   Fizyka techniczna
 • ­   Wprowadzenie do techniki
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   BHP                       

SEMESTR 2:

 • ­   Matematyka
 • ­   Nauka o materiałach z elementami chemii
 • ­   Podstawy zarządzania
 • ­   Podstawy grafiki inżynierskiej
 • ­   Metalurgia i odlewnictwo
 • ­   Obróbka plastyczna

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)

SEMESTR 3:

 •   ­ Makroekonomia
 • ­   Metody analizy danych w badaniach inżynierskich
 • ­   Obróbka skrawaniem
 • ­   Obróbka cieplna i spawalnictwo
 • ­   Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • ­   Mechanika techniczna
 • ­   Laboratorium obróbki mechanicznej

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki     
 • ­   Przedmiot humanistyczny obieralny II (Filozofia, Socjologia, Psychologia społeczna)

SEMESTR 4:

 • ­   Zarządzanie produkcją i usługami
 • ­   Logistyka w przedsiębiorstwie
 • ­   Techniczno-organizacyjne przygotowanie produkcji       
 • ­   Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
 • ­   Podstawy metrologii
 • ­   CAD

 SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SEMESTR 5:

 • ­   Elektrotechnika i elektronika
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn
 • ­   Automatyka
 • ­   Badania operacyjne
 • ­   Techniki pomiarowe
 • ­   Ergonomia
 • ­   Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki         

SEMESTR 6:

 •   Ochrona własności intelektualnej
 • ­   Podstawy marketingu
 • ­   Rachunkowość
 • ­   Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych
 • ­   Prawo gospodarcze
 • ­   Ekologia i zarządzanie środowiskiem
 • ­   Systemy CAx
 • ­   Podstawy konstrukcji maszyn

 SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

SEMESTR 7:

 • ­   Zarządzanie projektami
 • ­   Informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Projektowanie procesów technologicznych
 • ­   Finanse
 • ­   Rachunek kosztów dla inżynierów

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 •    Seminarium dyplomowe
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Przedmiot obieralny I (Podstawy robotyzacji procesów produkcyjnych, Przemysłowe zastosowania robotów)
 • ­   Przedmioty obieralne

 

SEMESTR 8:

 • ­   Recykling   

SEMESTR 8 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmioty obieralne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • ­   Inżynieria systemów
 • ­   Symulacja i prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • ­   Zarządzanie wiedzą
 • ­   Obrabiarki sterowane numerycznie
 • ­   Organizacja i sterowanie produkcją
 • ­   Ekologia w przemyśle
 • ­   Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­   Ergoinżynieria pracy
 • ­   Technologie ubytkowe
 • ­   Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ­   Technologie  bezubytkowe

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I (Negocjacje w biznesie)

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Systemy narzędziowe

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Zarządzanie projektem informatycznym

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przedmiot obieralny I
 • ­   Przedmiot obieralny II

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 3:

 • ­   Sterowanie procesami wytwarzania
 • ­   Komputerowe projektowanie procesów technologicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:

SEMESTR 3:

 • ­   Systemy ERP
 • ­   Zarządzanie cyklem życia wyrobu (PLM)
 • ­   Modelowanie procesów biznesowych 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:

SEMESTR 3:

 • ­   Statystyczne sterowanie procesami
 • ­   Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • ­   Metody i narzędzia zarządzania jakością

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Wychowanie fizyczne
 • ­   Praca przejściowa II
 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny III
 • ­   Przedmiot obieralny IV
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:                            

 • ­   Inżynieria systemów
 • ­   Symulacja i prognozowanie w przedsiębiorstwie
 • ­   Zarządzanie wiedzą
 • ­   Organizacja i sterowanie produkcją
 • ­   Ekologia w przemyśle
 • ­   Elastyczne systemy produkcyjne
 • ­   Ergoinżynieria pracy
 • ­   Zarządzanie zasobami ludzkimi

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 •   ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny I (Negocjacje w biznesie)

SEMESTR 2:

 • ­   Metody wspomagania decyzji
 • ­   Zarządzanie strategiczne
 • ­   Systemy logistyczne
 • ­   Technologie ubytkowe
 • ­   Technologie  bezubytkowe
 • ­   Organizacja i technologia montażu

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):        

 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Komputerowe projektowanie procesów technologicznych          

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:                                                                   

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Zarządzanie projektem informatycznym
 • ­   Modelowanie procesów biznesowych                                           

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:                                                                   

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Projektowanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością
 • ­   Znormalizowane systemy zarządzania                                        

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO:

SEMESTR 3:

 • ­   Doskonalenie procesów produkcyjnych   
 • ­   Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania
 • ­   Logistyka II
 • ­   Logistyka procesów eksploatacji systemów technicznych                                  

 SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • ­   Przedmiot humanistyczny/społeczny obieralny II
 • ­   Język angielski
 • ­   Język niemiecki
 • ­   Praca przejściowa
 • ­   Seminarium dyplomowe

SPECJALNOŚĆ SYSTEMY PRODUKCYJNE:

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Sterowanie procesami wytwarzania
 • ­   Systemy narzędziowe       

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ INFORMATYZACJA PRODUKCJI:                 

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Systemy ERP
 • ­   Zarządzanie cyklem życia wyrobu PLM                                      

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ:   

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Normalizacja, akredytacja i certyfikacja
 • ­   Badania wymagań i satysfakcji klientów                          

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny

 

SPECJALNOŚĆ LOGISTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO:

 

 

SEMESTR 4:

 • ­   Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • ­   Projektowanie systemów logistycznych
 • ­   Logistyka transportu wewnętrznego         

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • ­   Seminarium dyplomowe
 • ­   Przygotowanie pracy dyplomowej
 • ­   Przedmiot obieralny
Praktyki i staże

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE.

Kariera po studiach

Jako absolwent kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI przygotowany jesteś do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych 
 • firmach konsultingowych
 • firmach informatycznych 
 • jednostkach naukowo−badawczych

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach,
 • wizyty studyjne w czołowych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • uzyskiwanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
 • łączenie teorii z praktyką! 

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

W zależności od wybranej specjalności możesz poszerzać swoją wiedzę w zakresie:

 • systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, poznając m.in. systemy informatyczne w planowaniu i nadzorowaniu produkcji,
 • sterowania produkcją, realizując przedmioty dotyczące zagadnień związanych z logistyką, planowaniem, sterowaniem i nadzorowaniem produkcji,
 • inżynierii i zarządzania jakością skupiając się na praktycznym zastosowaniu metod i narzędzi zarządzania jakością.