Zielona energia/Green Energy

Poziom studiów:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

3

Tytuł zawodowy:

magister inżynier

Język kształcenia:

angielski

Kierunek ZIELONA ENERGIA został stworzony z myślą o studentach, którzy chcą uzyskać wykształcenie inżynierskie odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju oraz rosnącej roli problemów związanych z ekologiczną produkcją, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii. Kształcenie absolwenta opiera się na wiedzy technicznej z zakresu elektroenergetyki, techniki cieplnej, ekonomii i inżynierii środowiska. Studia magisterskie  trwają trzy semestry, począwszy od lutego każdego roku. Pierwszy semestr jest częściowo przeznaczony na doskonalenie podstawowej wiedzy z zakresu zielonej energii dla kandydatów studiujących za granicą oraz tych studentów, którzy (na poziomie studiów pierwszego stopnia) studiowali na kierunkach innych niż energetyka, elektrotechnika, ciepłownictwo i inżynieria środowiska tak, aby osiągnęli standardy określone przez MEiN. Podstawowe kursy koncentrują się na zagadnieniach związanych z zieloną i odnawialną energią, ochroną środowiska oraz elektroenergetyką. 

Predyspozycje kandydata

Kariera po studiach

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach działających w obszarze systemów energetycznych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii oraz jej gospodarowaniem. 

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

Absolwenci kierunku ZIELONA ENERGIA przygotowani są do prowadzenia zielonej transformacji w obrębie systemów energetycznych, uwzględniającej aspekty środowiskowe, gospodarcze i społeczne na świecie.

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.