Data dodania

26.05.2021
Kredyt studencki

Studenci mogą ubiegać się o kredyt studencki. Bieżące informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wsparcie finansowe dla studentów - materiały informacyjne MEiN

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o umorzenie kredytu studenckiego

Lista najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2021/2022

Lista najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2020/2021

Uwaga! Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) wprowadziła wsparcie dla absolwentów, którzy podczas studiów otrzymali kredyt studencki i teraz go spłacają. Na wniosek kredytobiorcy bank obligatoryjnie zawiesi spłatę kredytu studenckiego na do 6 miesięcy, bez konieczności spełnienia dodatkowych przesłanek oraz dokumentowania sytuacji życiowej przez kredytobiorcę. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego składa się w banku, z którym kredytobiorca zawarł umowę. Niezależnie od tej możliwości kredytobiorca może także korzystać ze wszystkich ulg w spłacie kredytu przewidzianych obowiązującymi przepisami, np. zawieszenia kredytu i odsetek na okres do 12 miesięcy z uwagi na trudną sytuacje życiową, zmniejszenie raty kredytu do 20% miesięcznych dochodów.

PL