MOSTECH

MOSTECH to program mobilności skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów pierwszego stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 semestru studiów drugiego stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) lub uczestników studiów trzeciego stopnia, po pierwszym roku studiów. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

W programie - obok Politechniki Poznańskiej - uczestniczą:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Koordynatorem wymiany studentów jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

Al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel.: 12 617 20 04

faks: 12 623 73 75

e-mail: kaut@agh.edu.pl

Informacje o zasadach uczestnictwa, wymaganych dokumentach oraz wolnych miejscach w uczelniach partnerskich znajdują się na stronie KAUT

Szczegółowe informacje dotyczące programu MOSTECH można uzyskać w dziekanatach poszczególnych Wydziałów. Koordynacją programu zajmuje się Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

PL