Poczta elektroniczna (studencka)

Swoją pocztę elektroniczną odbierzesz na serwerze studenckiej poczty elektronicznej: https://poczta.student.put.poznan.pl.

Dostęp do poczty Politechniki Poznańskiej tylko poprzez protokoły szyfrowane

Dział Obsługi i Eksploatacji informuje, że komunikacja z serwerami pocztowymi Politechniki Poznańskiej za pomocą programów pocztowych (m.in. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, program Poczta na Android, itp.) odbywa się poprzez protokoły szyfrowane.

Ma to na celu uniemożliwienie podsłuchu danych do logowania do poczty i tym samym do systemu eLogin oraz odczytu wiadomości w sieciach internetowych poza Politechniką Poznańską.

W celu odbioru lub wysyłania poczty prosimy o ustawienie programów klienckich poczty na poniższe parametry w zależności od potrzeby użycia:

  • Odbieranie poczty protokołem IMAP - port TCP 143 (szyfrowanie STARTTLS) lub port TCP 993 (szyfrowanie SSL/TLS)
  • Odbieranie poczty protokołem POP - port TCP 110 (szyfrowanie STARTTLS) lub port TCP 995 (szyfrowanie SSL/TLS)
  • Wysyłanie poczty protokołem SMTP - port TCP 587 (szyfrowanie STARTTLS) lub port TCP 465 (szyfrowanie SSL/TLS)