Data wydarzenia

VIII MKE 2024 KONFERENCJA NAUKOWA

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges” odbędzie się w dniach 26-27 września 2024 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej.

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach. Problematyka konferencji obejmuje również zjawiska i procesy zachodzące na rynku pracy, związane z demograficznym starzeniem się populacji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych jak i humanistycznych oraz technicznych, a także praktyków (w szczególności – przedstawicieli instytucji finansowych oferujących produkty oszczędnościowe, inwestycyjne i emerytalne, instytucji państwowych i samorządowych realizujących różne zadania polityki społecznej, w tym – polityki senioralnej).

Organizatorem konferencji jest Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń Instytutu Logistyki.

Dalsze informacje o konferencji i rejestracja na stronie internetowej: https://mke.put.poznan.pl/

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
Prof. PP Marek Szczepański
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji