Data wydarzenia

Konferencja Vibrations in Physical and Technical Systems

Zapraszamy na konferencję naukową Vibrations in Physical and Technical Systems

W październiku 2024 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa 

"Vibrations in Physical and Technical Systems"

której współorganizatorem jest Instytut Analizy Konstrukcji Politechniki Poznańskiej. Konferencja ma długoletnią tradycję począwszy od 1960 roku. Jej twórcami i pierwszymi organizatorami byli nestorzy mechaniki polskiej - profesorowie Edmund Karaskiewicz, Czesław Cempel i Jarosław Stefaniak. Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w konferencji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na oficjalnej stronie konferencji https://vibsys-conf.put.poznan.pl/ 

Konferencja otrzymała Partonat Eunice European University oraz JM Rektora Politechniki Poznańskiej.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji "VibSys-2024"
dr hab. inż. Michał Guminiak, prof. PP