Data wydarzenia

I Sympozjum Techniki Motorowodnej

I Sympozjum Techniki Motorowodnej, organizowane przez Koło Naukowe PUT Powertrain przy współpracy z kadrą akademicką Instytutu Silników Spalinowych i Napędów, jest okazją do wymiany doświadczeń na temat inżynierskiego pojęcia budowy łodzi. W wydarzeniu udział wezmą prelegenci m.in.: z Trójmiasta, Warszawy i Bydgoszczy, w tym reprezentanci zaprzyjaźnionych firm i Uczelni, którzy to przedstawią prezentacje oraz referaty dotyczące ich prywatnej działalności przy łodziach oraz pracy związanej z techniką motorowodną. 

W trakcie krótkich prelekcji odbyć się ma uroczyste otwarcie warsztatu KN PUT Powertrain mieszczącego się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, jako symboliczny początek użytkowania tego miejsca, a które to będzie kluczowe dla prac nad budową łodzi solarno-wodorowej POWERboat.

 

Wydarzenie uświetnić ma pokaz 3 łódek przyjaciół KN przed budynkiem Centrum Wykładowego. Więcej informacji o wydarzeniu i agendzie Sympozjum na stronie https://power.put.poznan.pl/stm/ Zapraszamy!

grafika