Data wydarzenia

II Kongres Bibliotek Szkół Wyższych

18-20 czerwca 2024 r. Poznań

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

 

Organizatorzy:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakonowicz w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu

Stowarzyszenie EBIB