Data wydarzenia

Zastosowania sztucznej inteligencji: możliwości i wyzwania

Zapraszamy na wykład pt. Zastosowania sztucznej inteligencji: możliwości i wyzwania, który wygłosi prof. Artur Dubrawski - Dyrektor Auton Lab na Uniwersytecie Carnegie Mellon w USA. Wykład odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10.10 w sali nr 4 Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.


Streszczenie
Sztuczna inteligencja (SI) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina badań naukowych, która coraz powszechniej oddziaływuje na nasze życie codzienne. Jej potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystany. Wykład skupi się na wybranych wyzwaniach i ograniczeniach, które stoją na drodze do wielu potencjalnie przydatnych zastosowań SI. Głównym celem jest zainspirowanie studentów i kadry naukowej do podjęcia lub kontynuowania wysiłków ukierunkowanych na rozwijanie użycia sztucznej inteligencji w praktyce.


Profesor Artur Dubrawski
Profesor Artur Dubrawski
Dyrektor Auton Lab na Uniwersytecie Carnegie Mellon, USA


Prof. Artur Dubrawski jest profesorem informatyki na Uniwersytecie Carnegie Mellon, gdzie kieruje Auton Lab – grupą badawczą rozwijająca algorytmy sztucznej inteligencji i metody ich praktycznego użycia. Profesor Dubrawski prowadzi wiele projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez rząd USA oraz partnerów przemysłowych. W swej pracy prof. Dubrawski stara się  koncentrować na zastosowaniach sztucznej inteligencji o istotnym znaczeniu społecznym.
Głównym zainteresowaniem prof. Dubrawskiego są systemy inteligentne oraz znajdowanie sposobów na ich efektywne budowanie i wdrażanie. Profesor Dubrawski prace swe koncentruje na zastosowaniach w obszarach m.in. medycyny, zdrowia publicznego, monitorowania skomplikowanej aparatury, bezpieczeństwa jądrowego i robotyki. Wraz ze swoim zespołem bada on nowe algorytmy uczenia maszynowego i struktury danych ułatwiające modelowanie oraz metody analizy predykcyjnej, interaktywnej eksploracji i metody wsparcia rozumienia danych przez człowieka.


Swoją pracę naukową prof. Dubrawski rozpoczynał w Polsce na Politechnice Warszawskiej oraz w Polskiej Akademii Nauk, ale od lat pracuje w Stanach Zjednoczonych.
Więcej informacji o prof. Dubrawskim można znaleźć na stronie https://autonlab.org/