OFERTA EDUKACYJNA EUNICE
EC

 

Drodzy Studenci,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na kursy pilotażowe w ramach Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, organizowane wspólnie z uczelniami partnerskimi

biorącymi udział w projekcie.

Szczegółowa oferta kursów znajduje się na stronie projektu https://eunice-university.eu/courses/

Większość kursów jest oferowana w formule online.

Aby wziąć udział w wybranych kursach należy przesłać formularz zgłoszeniowy razem z formularzem RODO na adres eunice.admissions@put.poznan.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Formularz należy złożyć na dwa dni przed deadlinem wyznaczonym przez uczelnię partnerską. (deadline dotyczący poszczególnych kursów znajduje się na formularzu zgłoszeniowym).

Zrealizowany kurs będzie mógł być wpisany do suplementu do dyplomu.

W przypadku niektórych kursów może istnieć zgodność efektów kształcenia z kursami realizowanymi na PP, które będą mogły być uznane na podstawie dokumentu Learning Agreement. Aby kurs zrealizowany na uczelni partnerskiej mógł być uznany jako równoważny z przedmiotem realizowanym na PP, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia, kolejnym etapem będzie przygotowanie Learning Agreement z Koordynatorem Wydziałowym programu Erasmus+.

Lista oferowanych kursów

Politechnika Poznańska

Cybersecurity (deadline 31.03.2022)

Interpersonal Communication (deadline 28.02.2022)

Unmanned Aerial Vehicles (deadline 31.03.2022)

 

Brandenburg University of Technology (BTU) – Niemcy

Conservation of Ruins and Archeological Sites (deadline 10.02.2022)

Heritage Impact Assessment (deadline 10.02.2022)

 

University of Cantabria (UC) – Hiszpania

Scientific Communication on Internet  (deadline 22.04.2022)

What is Science? (deadline 30.01.2022)

 

University of Catania (UNICT) – Włochy

Rational Drug Design (deadline 03.02.2022)

Town and Country Planning (deadline 12.09.2022)

 

University of Mons (UMONS) – Belgia

International Relations (deadline 25.01.2022)

Medical Image Processing (deadline 25.01.2022)

Sustainable Urban Planning and Building (deadline 25.01.2022)

 

Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) – Francja  

Durable Materials and Multifunctional Coatings (deadline 18.02.2022)

Fake News et Théories du Complot (in French, deadline 21.01.2022)

Human Computer Interaction (deadline 24.01.2022)

 

University of Vaasa (UVA) – Finlandia

Battery Energy Storage in Smart Grids (deadline 25.04.2022)

Global Health Governance (deadline 28.02.2022)

Introduction to International Business (deadline 31.03.2022)

 

 

 

 

 

Załączniki: