Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji dla obywateli polskich na rok akademicki 2024/2025

 

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

STUDIA STACJONARNE

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:
DataCzynność
03.06.2024 r.rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
23.06.2024 r.koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
(dotyczy wyłącznie kierunku architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz)
26.06.2024 r.

egzamin wstępny, sprawdzenie uzdolnień artystycznych:

9:00 - 13:00 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 1

14:30 - 18:30 sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego część 2

(dotyczy wyłącznie kierunku: architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz)

do 02.07.2024 r. udostępnienie wyników egzaminu wstępnego ze sprawdzenia uzdolnień artystycznych (dotyczy wyłącznie kierunku architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz)
11.07.2024 r. 

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin:

 • wnoszenia opłat rekrutacyjnych (dotyczy kierunków innych niż architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz)
 • wpisania do systemu rekrutacyjnego ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*
 • wpisania do systemu rekrutacyjnego wyników z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu zawodowego na poziomie technika
do 15.07.2024 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach pierwszej tury kwalifikacji

15.07.2024 r.
16.07.2024 r.
17.07.2024 r.

18.07.2024 r. 

przyjmowanie dokumentów – konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
22.07.2024 r.publikacja list przyjętych na studia
od 22.07.2024 r.
do 23.07.2024 r.
możliwość poszerzenia preferencji o kierunki, na których są wolne miejsca przez osoby nieprzyjęte na żaden kierunek w pierwszej turze
24.07.2024 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach drugiej tury kwalifikacji oraz publikacja list przyjętych na studia w drugiej turze
12.09.2024 r. rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Pobierz plik z harmonogramem

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia:
DataCzynność
15.07.2024 r. rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
11.09.2024 r. 

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin:

 • wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • wgrania do systemu rekrutacyjnego portfolio (dotyczy wyłącznie kierunku: architektura, architektura/Architecture, architektura wnętrz)
 • wgrania do systemu rekrutacyjnego zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią (dotyczy wyłącznie kandydatów spoza Politechniki Poznańskiej)
16.09.2024 r.egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
14.09.2024 r.
16.09.2024 r.
przyjmowanie dokumentów – konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
do 17.09.2024 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego
18.09.2024 r.publikacja list przyjętych na studia
04.10.2024 r.rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Pobierz plik z harmonogramem

STUDIA NIESTACJONARNE

Terminy dla studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia:
DataCzynność
01.08.2024 r.rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
11.09.2024 r.

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin:

 • wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • wpisania do systemu rekrutacyjnego ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości*
 • wpisania do systemu rekrutacyjnego wyników z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub dyplomu zawodowego na poziomie technika
do 13.09.2024 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
14.09.2024 r.
16.09.2024 r.
przyjmowanie dokumentów – konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
18.09.2024 r.publikacja list przyjętych na studia
04.10.2024 r.rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Terminy dla studiów niestacjonarnych drugiego stopnia:
DataCzynność
01.08.2024 r.rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
11.09.2024 r.

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin:

 • wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • wgrania do systemu rekrutacyjnego zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią (dotyczy wyłącznie kandydatów spoza Politechniki Poznańskiej)
14.09.2024 r.egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
14.09.2024 r.
16.09.2024 r.
przyjmowanie dokumentów – konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
do 17.09.2024 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego
18.09.2024 r.publikacja list przyjętych na studia
04.10.2024 r.rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Studia rozpoczynające się od semestru letniego

STUDIA STACJONARNE

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia:
DataCzynność
15.01.2025 r.rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów
10.02.2025 r.

koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin:

 • wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • wgrania do systemu rekrutacyjnego zaświadczenia o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią (dotyczy wyłącznie kandydatów spoza Politechniki Poznańskiej)
12.02.2025 r.egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny)
13.02.2025 r.egzamin wstępny wyłącznie na kierunek informatyka oraz informatyka/Computing 
(test kwalifikacyjny)
12.02.2025 r.
13.02.2025 r.
przyjmowanie dokumentów – konieczność złożenia kompletu dokumentów, pod rygorem nieprzyjęcia na studia
do 14.02.2025 r.udostępnienie kandydatom informacji o wynikach egzaminu wstępnego
17.02.2025 r.publikacja list przyjętych na studia
04.03.2025 r.rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

* nie dotyczy osób, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia