Limity rekrutacyjne

 

Limity przyjęć dla obywateli polskich w roku akademickim 2024/2025
KIERUNEK *STUDIA STACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY]STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY]STUDIA STACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR LETNI]STUDIA NIESTACJONARNE [I STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY]STUDIA NIESTACJONARNE [II STOPNIA / SEMESTR ZIMOWY]
architektura165135   
architektura/Architecture **1515   
architektura wnętrz (profil praktyczny)30    
architektura wnętrz 30   
automatyka i robotyka285 12012060
automatyka i robotyka/Automatic Control and Robotics **30 15  
bioinformatyka80 30  
budownictwo270 150120120
budownictwo/Civil Engineering **  60  
budownictwo zrównoważone/Sustainable Building Engineering **30    
edukacja techniczno-informatyczna90 30  
elektroenergetyka  90 75
elektromobilność90 45  
elektronika i telekomunikacja150 454030
elektronika i telekomunikacja/Electronics and Telecommunications **301515  
elektrotechnika145 709060
elektrotechnika/Electrical Engineering **  30  
energetyka120  30 
energetyka jądrowa  30  
energetyka przemysłowa i odnawialna  40 30
fizyka techniczna90 30  
informatyka210 19512090
informatyka/Computing **  45  
inżynieria bezpieczeństwa i jakości60 6030***30
inżynieria biomedyczna65 30  
inżynieria biomedyczna/Biomedical Engineering **10 15  
inżynieria chemiczna i procesowa90 60  
inżynieria cyklu życia produktu/Product Lifecycle Engineering **  20  
inżynieria farmaceutyczna90    
inżynieria materiałowa60 30  
inżynieria środowiska120 70 45
inżynieria zarządzania90 603030
inżynieria zarządzania/Engineering Management **30 30  
logistyka120 906030
logistyka/Logistics **  30  
lotnictwo180    
lotnictwo i kosmonautyka  60  
lotnictwo i kosmonautyka (profil praktyczny)  15  
matematyka nowoczesnych technologii60    
matematyka w technice  30  
mechanika i budowa maszyn160 607030
mechanika i budowa pojazdów150 906045
mechanika i budowa pojazdów/Mechanical and Automotive Engineering **  15  
mechatronika160 457030
mechatronika/Mechatronics **  15  
sztuczna inteligencja/Artificial Intelligence **55 30  
technologia chemiczna120 906030
technologia chemiczna/Chemical Technology **30 30  
technologie obiegu zamkniętego60    
teleinformatyka150 60  
transport150 906045
transport/Transport **  15  
zarządzanie i inżynieria produkcji180 907060
zielona energia/Green Energy **  15  
Uczelnia ogółem402019522851030840

 

* kierunki studiów o profilu ogólnoakademickim, o ile nie wskazano inaczej

** kierunek prowadzony w języku angielskim

*** rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku