Opłaty rekrutacyjne

OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Studia pierwszego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura, architektura/Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

85 zł - pozostałe kierunki studiów

Studia drugiego stopnia:

150 zł - kierunek: architektura, architektura/Architecture oraz architektura wnętrz (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego, sprawdzenie uzdolnień artystycznych)

100 złpozostałe kierunki studiów (konieczność przeprowadzenia egzaminu wstępnego)

 

UWAGA!

  • Kandydat uiszcza jedną opłatę, bez względu na liczbę wybranych kierunków. W przypadku wyboru kierunków, dla których obowiązują różne kwoty, należy wnieść wyższą opłatę.
  • Dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego (składającego się m.in. z numeru PESEL).
  • Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi (nie dotyczy przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę Kandydatów).
  • Płatności można dokonać na dwa sposoby (dostępne w systemie rekrutacyjnym):
  1. z wykorzystaniem płatności on-line (zalecana forma);
  2. przelewem tradycyjnym:
    Nazwa odbiorcy - Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
    Tytułem - opłata rekrutacyjna i podać swój numer PESEL.

 

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Informacje dotyczące wysokości, szczegółowych zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat w roku akademickim 2024/2025 reguluje Zarządzenie Nr 9 z dnia 15 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami.