SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy wystawiane jest przez Politechnikę Poznańską dopiero po wpisie na listę studentów i możliwe do pobrania wraz z decyzją o przyjęciu na studia w systemie rekrutacyjnym.

Na podstawie skierowania osoby przyjęte na studia (wykaz kierunków poniżej) zobowiązane są  do wykonania badań i dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przed rozpoczęciem zajęć. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwi udział w zajęciach.

Wykaz kierunków, dla których Politechnika Poznańska wystawi skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy również odpowiednich kierunków, które będą prowadzone w języku angielskim):

  • architektura
  • architektura wnętrz
  • budownictwo
  • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
  • inżynieria chemiczna i procesowa
  • inżynieria farmaceutyczna
  • inżynieria środowiska
  • technologia chemiczna
  • technologie obiegu zamkniętego

Kandydatów na pozostałe kierunki nie obowiązują badania lekarskie.

Wykaz jednostek medycyny pracy, które prowadzą badania Kandydatów na studia bezpłatnie, na podstawie wystawionego przez Politechnikę Poznańską skierowania.