Studia Podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 90/2020-2024

z dnia 22 czerwca 2022 r. obowiązujący od 1 października 2022 r.

Załączniki: