Studia Podyplomowe

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 189 z dnia

25 września 2019 r. obowiązujący do 30 września 2022 r.

oraz

Regulamin studiów podyplomowych uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 90/2020-2024

z dnia 22 czerwca 2022 r. obowiązujący od 1 października 2022 r.

Załącznik