Data dodania

26.05.2021
Stypendia fundowane

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Informacje na temat Stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

Szczegółowa procedura zostanie opublikowana pod tym adresem we wrześniu 2022 r.

 


Stypendium Pomostowe na I rok studiów

O stypendium mogą aplikować maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, mieszkający na wsi i w małych miastach, którzy ukończyli szkołę w 2022 r. i zostaną  przyjęci na I rok studiów oraz spełniają warunki określone w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023”. Szczegółowe warunki programu oraz rekrutacja on-line znajdują się na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 

 

Załącznik
PL