Data dodania

26.05.2021
Stypendia Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe

Informacje na temat stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe na rok akademicki 2022/2023 dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03

Szczegółowa procedura zostanie opublikowana pod tym adresem we wrześniu 2022 r.

PL