Data dodania

Ubezpieczenia

Oferta InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group dobrowolnego ubezpieczenia NNW

dla studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2023/2024 – okres ubezpieczenia od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.

 

Zapoznanie się z ofertą oraz zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w formie elektronicznej:

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta:   lj4qf (albo zeskanuj kod QR znajdujący się na plakacie) 

Kod qr prowadząc do oferty ubezpieczyciela

3) Pobierz i zapoznaj się z OWU, a następnie potwierdź ich otrzymanie.

4) Wybierz klawisz "kup ubezpieczenie".

Do wyboru jest pięć wariantów ubezpieczenia różniących się wysokością podstawowej sumy ubezpieczenia i składką:

WARIANT I: podstawowa SU 100 000 PLN i roczna składka 115,00 PLN

albo

WARIANT II: podstawowa SU 80 000 PLN i roczna składka 100,00 PLN

albo

WARIANT III: podstawowa SU 70 000 PLN i roczna składka 75,00 PLN

albo

WARIANT IV: podstawowa SU 50 000 PLN i roczna składka 57,10 PLN

albo

WARIANT V: podstawowa SU 40 000 PLN i roczna składka  50,00 PLN

 

5) Uzupełnij dane osobowe. 

6) Dokonaj zapłaty jednorazowej, rocznej składki 

(115,00 PLN albo 100,00 PLN albo 75,00 PLN albo 57,10 PLN albo 50,00 PLN w zależności od wyboru wariantu) 

za pomocą serwisu transakcyjnego. 

 

Ostateczny termin opłaty składki to 30.11.2023 r.

 

Osoba kontaktowa z  InterRisk:

Inga Marć-Lisek 

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

 

Oddział Poznań

ul. Palacza 144, 60-278 Poznań,

tel. +48 (61) 278 56 00

inga.marc-lisek@interrisk.pl  www.interrisk.pl

 

Informacja dot. sposobu zgłoszenia szkody i numerów polis

Zgłoszenia szkody na osobie z umowy ubezpieczenia NNW można dokonać w następujący sposób:

Numery polis: 

  • Wariant I  SU 100 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  138305
  • Wariant II SU  80 000 PLN – Polisa seria  EDU-A/P numer 138306
  • Wariant III SU 70 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  138310
  • Wariant IV SU 50 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer  138312
  • Wariant V SU  40 000 PLN – Polisa seria EDU-A/P numer 138313

 

Zdjęcie

 

PL