Centrum Transferu Technologii
Współpraca

Współpraca nauki z biznesem odbywa się w naszej uczelni na wielu obszarach – od realizacji procesu kształcenia we współpracy z przedsiębiorstwami, przez świadczenie usług badawczych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, po transfer technologii i wdrażanie wyników działalności naukowej pracowników Politechniki Poznańskiej w praktyce gospodarczej.

Zachęcamy do lektury na temat dobrych praktyk we współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie komercjalizacji oraz współpracy badawczo-rozwojowej.

Bieżące informacje na temat sukcesów uczelni w realizowaniu trzeciej misji dostępne są również na naszym profilu w serwisie LinkedIn - Politechnika Innowacje.