Zdjęcie

W piątek 30.11.2021 r. rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2020/2021, poświęcone nowoczesnym…

Elżbieta Frąckowiak

Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak od 1 stycznia 2022 r., będzie pełnić funkcję członka…

Jerzy Stefanowski

Wyboru dokonało Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski zasiądzie od 1 stycznia 2022 r., w Wydziale IV Nauk…

Plakat

25 listopada 2021 w czasie gali nagród towarzyszącej dorocznej konferencji Huawei Eco-connect organizowanej przez Huawei Enterprise Polska,…

Dr inż. Ewelina  Rudnicka

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2021/05/X/ST4/01022 zostały przyznane środki finansowe w wyniku…

Plakat

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. arch. Bartłomiej Bruzda absolwent Wydziału Architektury otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "…

Plakat

Prezes Polskiej Akademii Nauk przyznaje nagrodę naukową za rok 2021 prof. dr hab. Elżbiecie Frąckowiak za wyjaśnienie wpływu procesów redoks w…

Plakat

W dniu 26 listopada 2021 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie Koordynatorów KRASP do spraw przeciwdziałania skutkom pandemii Covid-19. W spotkaniu…

Plakat

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2021/05/X/HS4/00974 przyznano dr inż. Magdalenie Graczyk-…

Plakat

Zachęcamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską.   Konkurs adresowany jest do…

PLANSZA CZOŁOWA

Kształcenie na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, wspólne projekty B+R, realizacja prac dyplomowych - magisterskich i doktorskich. To jedynie…

Plakat

Rektor Politechniki Poznańskiej zaprasza na wykład otwarty prof. dr. hab. inż. Grzegorza Musielaka z Wydziału Technologii Chemicznej, pt. "Ptaki…