Data dodania

Bio Building Blocks - ekologiczna przyszłość branży chemicznej

Projekt europejski o akronimie "BIONEER" to nowatorska inicjatywa w ramach konsorcjum 13 uczestników, w skład którego wchodzą cztery uniwersytety i dziewięciu partnerów przemysłowych. Projekt ten ma na celu przede wszystkim rozwój sektora chemicznego poprzez dywersyfikację biologicznych bloków budulcowych i cząsteczek platformowych. Koncentruje się na rozszerzeniu syntezy innowacyjnych związków i polimerów pochodzących z biomasy lignocelulozowej, wykorzystując zarówno chemiczne, jak i mikrobiologiczne metody produkcji. Głównymi branżami docelowymi są przemysł powłok, opakowań i higieny osobistej, a celem jest zastąpienie szkodliwych dla środowiska bloków budulcowych opartych na paliwach kopalnych. Przewidywane wyniki obejmują produkcję siedmiu nowych biokomponentów na poziomie gotowości technologicznej 7 (TRL7), zalecenia dotyczące ram bezpiecznego i zrównoważonego projektowania (SSbD) oraz rozwój wiedzy naukowej. Co więcej, projekt ma mieć znaczący wpływ komercyjny i zapewnić korzyści społeczne, pozycjonując go jako siłę napędową zrównoważonych innowacji w przemyśle chemicznym i przyczyniając się do bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Zespołem po stronie PP pokieruje dr inż. Maciej Staszak.

dr inż. Maciej Staszak

PL