Kolejne projekty NCN dla badaczy z Politechniki Poznańskiej

Dzięki zwiększeniu budżetu Narodowe Centrum Nauki zdecydowało o przyznaniu finansowania wszystkim projektom znajdującym się na listach rezerwowych w konkursach OPUS 25, PRELUDIUM 22, MAESTRO 15, SONATA BIS 13.  

 

Finansowanie w konkursie SONATA BIS 13 otrzymali:

  • dr hab. inż. Tomasz Pawlak, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Nowe problemy i algorytmy dla eksploracji modeli programowania matematycznego (MathProM),
  • dr inż. Mateusz Łężyk, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Biosynteza metabolitów wtórnych z metanu przy użyciu modyfikowanych mikrorganizmów metanotroficznych (C1-BIOREF).

 

Finansowanie w konkursie OPUS 25 otrzymali:

  • dr hab. inż. Dariusz Brzeziński, prof. PP, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Projektowanie materiałów sterowane danymi: sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające syntezę nanokompozytów o hierarchicznej porowatości do zastosowań elektrokatalitycznych (projekt w partnerstwie – lider: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku).

 

Finansowanie w konkursie PRELUDIUM 22 otrzymał:

  • mgr inż. Przemysław Aszkowski, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Rozwój metod uczenia słabonadzorowanego w przetwarzaniu zdjęć multispektralnych w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

 

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-06-07-wszystkie-projekty-z-list-rezerowych-z-grantami-od-ncn  

 

Laureatom gratulujemy! 

PL