Data dodania

Zdjęcia do artykułu
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
zdjęcie
Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2024

W Polsce kształci się już ponad 105 tysięcy studentów z zagranicy − na przekroczenie pułapu 100 tys. cudzoziemców studiujących w naszym kraju polskie uczelnie czekały kilkanaście lat.

Za sprawą Politechniki Poznańskiej i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez dwa dni Poznań był polską stolicą umiędzynarodowienia!

XVII edycja ogólnopolskiej konferencji organizowanej w ramach programu „Study in Poland” przerosła oczekiwania organizatorów - czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i Politechniki Poznańskiej jako gospodarza. Było to największe wydarzenie z obszaru umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki w naszym kraju.

W obradach wzięło udział ponad 350 uczestników stacjonarnie i prawie drugie tyle online.

Obecni byli: szefowie lub wiceszefowie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za umiędzynarodowienie. Wśród uczestników było ponad 50 rektorów oraz dyrektorzy działów współpracy międzynarodowej, rozwoju i promocji ponad 100 polskich uczelni.

Ranga wydarzenia została podniesiona przez patronat honorowy Ministra Nauki oraz pozostałych partnerów -British Council, PAN, NAWA, FRSE, OPI – PIB, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania i wyjątkowych gości: prof. Maria Mrówczyńska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mariusz Wiśniewski, pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Poznań, Rachel Launay, dyrektorka British Council w Polsce, kilkudziesięciu rektorów i prorektorów najlepszych uczelni polskich.

W konferencji także udział wzięli przedstawiciele świata biznesu i przemysłu: Santander Bank Polska S.A., Aquanet S.A., Samsung Electronics Poland Manufacturing, GSK, Solaris Bus & Coach S.A., IBM, VW.

Konferencja po raz kolejny okazała się doskonałą platformą dla wymiany doświadczeń,
a także podsumowania i analizy realizowanych działań.

Podczas sesji plenarnych w formie wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych poruszono takie tematy jak:

„Główne wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce 2024-2028”

„Umiędzynarodowienie nauki – jak wejść do europejskich programów badawczych?”

„Współpraca akademicka między Polską a Wielką Brytanią ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw kształcenia ponadnarodowego”

„Problemy umiędzynarodowienia pod lupą polskich badaczy”

„Polskie uczelnie w Europejskich Sojuszach: Urzędowy optymizm wobec niepewnej przyszłości”

„Migracyjne ryzyka i szanse dla Polski oraz ich wpływ na umiędzynarodowienie studiów”

„Studenci zagraniczni w krajowej strategii umiędzynarodowienia”

„Przekonaj mnie – dlaczego Polska? Jak prowadzić komunikację, aby kandydaci z całego świata zwrócili uwagę na ofertę uczelni naszego kraju?”

„Incubating Freedom for Ukraine – Adapting Refugees to Digital Economy in Europe”

„Umiędzynarodowienie 2024 ”day by day” - problemy, sprawozdania, komunikaty”

„Jak zadbać o dobrostan studentów zagranicznych?” – w panelu udział wzięła Magdalena Zawirska-Wolniewicz, kierowniczka, Działu Współpracy Międzynarodowej PP.

Sesję plenarną „Modern Engineering & Technology – polską specjalnością w nowoczesnej edukacji” dotyczącą nowych wyzwań w edukacji na poziomie wyższym z uwzględnieniem zmian wynikających z postępu technologicznego poprowadził Prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Nie mogło tu zatem zabraknąć przedstawicieli świata nauki i przemysłu - dr Dariusz Michalak - wiceprezes zarządu Solaris Bus & Coach S.A., Piotr Beńke - ATL Market Director and Chief Technology Officer at IBM, Paweł Wydrych - Digital & Tech Poland Lead, Director of Business Strategy Transformation GSK, Prof. Marta Kosior-Kazberuk - Rektor Politechniki Białostockiej, Prof. Danuta Zawadzka - Rektor Politechniki Koszalińskiej.

W ramach konferencji odbyło się posiedzenie Prezydium KRASP, obrady Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad konferencyjnych była uroczysta Gala podczas której rozdane zostały nagrody środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” wyróżniające osoby, które w wybitny sposób rozwijają umiędzynarodowienie polskich uczelni oraz rozstrzygnięty został konkurs „Interstudent 2024” na najlepszego studenta obcokrajowca w Polsce.
Wyróżnionym studentom zagranicznym towarzyszyli ambasadorowie i dyplomaci z krajów ich pochodzenia.

Na uroczystość wręczenia nagród zaprosiliśmy do imponującego, niemal zeroenergetycznego budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

„Ambasadorowie polskich uczelni A.D. 2024”

W kategorii studia licencjackie - Illia Podorov z Ukrainy, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W kategorii studia magisterskie - Heybat Naghiyev z Azerbejdżanu, student Uniwersytetu Warszawskiego

W kategorii studia doktoranckie - Waheed Adewale Rasaq z Nigerii, student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Nagroda Specjalna za osiągnięcia artystyczne - Evelina Voloskova z Litwy, studentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Nagroda Specjalna za wyróżniające badania naukowe - Alireza Tabrizikahou z Iranu, doktorant z Politechniki Poznańskiej

Nagroda Specjalna za działalność charytatywną - Esteban Ortiz Escobar z Kolumbii, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Nagroda Specjalna za proekologiczne działanie zespołowe - Clean Up Odra – grupa studentów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w składzie: Helena Gebarska z Australii, Natalia Hiler z USA i Chidubem Odera Mba z Nigerii/Włoch

„Nagrody dla mistrzów internacjonalizacji 2024”

Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

Wybitna Gwiazda (Distinguished Star) - Prof. Andrzej Jajszczyk

Gwiazda Dyplomacji Naukowej (Science Diplomacy Star) - Prof. Jerzy Duszyński

Gwiazda Dyplomacji (Public Diplomacy Star) - Tomasz Orłowski

Gwiazda Zarządzania (Management Star) - Prof. Bogusława Drelich-Skulska

Gwiazda Badań (Research Star) - Dr hab. Paweł Kaczmarczyk, prof. UW

Gwiazda Rozwoju (Development Star) - Dr Katarzyna Świerk

Gwiazda Kształcenia (Teaching Star) - Prof. Krzysztof Walkowiak

Gwiazda Marketingu (Marketing Star) - Olga Vakhrina – POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wschodząca Gwiazda (Rising Star) - Katarzyna Specjalska

*Sylwetki laureatów Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia”, także z poprzednich edycji, można znaleźć na STRONIE

Na zmiany czekamy długo tylko wtedy, gdy nic nie robimy…

Kolejna edycja konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce” zakończona sukcesem jest dowodem na to, że w zakresie umiędzynarodowienia robi się coraz więcej.

Źródło: Konferencja Prasowa, strona PERSPEKTYWY

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w konferencję za poświęcony czas!

GALERIA ZDJĘĆ KONFERENCJA

GALERIA ZDJĘĆ GALA

Beata Czerkas - Dział Informacji i Promocji

PL