nabór studentów i studentek do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Dział ds. Badań i Projektów Politechniki Poznańskiej ogłasza nabór studentów i studentek do udziału w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Przedmiotem postępowania jest wybór zgłoszeń, które będą realizowały projekt, którego celem jest wsparcie studentów i studentek w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa 
w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach oraz które zostaną rekomendowane do przygotowania oferty uczelni w ramach ww. projektu.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Zaproszenie Ministra Nauki i trwa do dnia 10 czerwca 2024 r. 

Zaproszenie Ministra Nauki do składania ofert w projekcie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” dostępne jest tutaj.

Szczegółowe informacje są dostępne w Regulaminie naboru oraz załącznikach znajdujących się poniżej. 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w projekcie "Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności"

PL