Data dodania

Zdjęcia do artykułu
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK)

W ramach projektu Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (OTRK) wybudowano halę testową o powierzchni ogółem około 700m2 jako poligon doświadczalny testowania robotów mobilnych do zastosowań eksploracji kosmosu. Kopuła poligonu posiada specjalistyczną instalację projekcji 360° horyzontu planetarnego i sfery niebieskiej. Poligon wyposażono ponadto w dwa roboty mobilne oraz dwa bezzałogowe wielowirnikowe pojazdy latające. W ramach projektu wybudowano również:

  • laboratorium klimatyczne wyposażone w komorę termiczną niskich temperatur do badań w warunkach temperatur kriogenicznych, komorę ciśnień do badań w warunkach nadciśnień i wysokiej próżni i komorę klimatyczną badań w symulowanych warunkach zmiennych temperatur i wilgotności,
  • laboratorium mikrograwitacji wyposażone w platformę beztarciowej symulacji mikrograwitacji z 12 kamerowym systemem optycznego śledzenia obiektów na powierzchni beztarciowej,
  • Centrum Kontroli Misji dla zarządzania poligonem i kontroli wykonywanych symulacji misji kosmicznych.

 

Wybudowana i zakupiona infrastruktura pozwoli realizować prace B+R w obszarach badawczych tj.:

  • konstrukcje planetarnych pojazdów eksploracyjnych,
  • algorytmy precyzyjnego sterowania z dużą precyzją i autonomią,

algorytmy sterowania pokładową aparaturą obserwacyjną (realizacja programów eksploracyjnych) i zarządzania (w tym bezpieczeństwo) konfiguracją robotów mobilnych (zastosowania jako planetarne pojazdy eksploracyjne).

Dział ds. Inwestycji
 

PL