Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

Termin składania dokumentów:

Osoba do kontaktu (1)

 

dr inż. Piotr T. Mitkowski
Telefon: 61 665 3334

Osoba do kontaktu (2)

 

dr inż. Agnieszka Andrzejewska-Buczek
Tel: 61 665 3623

Sekretariat

 

dr inż. Agnieszka Andrzejewska-Buczek
Telefon: 61 665 36 23

Informacje dodatkowe:
pok. 014 B, godziny otwarcia: od poniedziałku do czwartku, od 9.00 do 14.00.
Dodatkowy adres mailowy: ppde@put.poznan.pl

Adres sekretariatu: ul. Berdychowo 4
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań

Kierownik studiów

 

dr inż. Piotr T. Mitkowski
Telefon: 61 665 33 34

piotr.mitkowski@put.poznan.pl

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Technologii Chemicznej
Jednostka organizacyjna:
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 244
Koszt studiów: 7600 zł

Komentarz do kosztu studiów: 
BZ WBK SA 6 O/P-ń
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
 z opisem:
Imię i nazwisko, nazwa studiów podyplomowych oraz symbol SP-211

Terminy zajęć: 

 

Zajęcia odbywają się zgodnie z terminarzem podanym na stronie studiów podyplomowych

Zasady naboru: 

 

kolejność zgłoszeń i pozytywny przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Profil Kształcenia: 

 

Celem studiów jest przekazanie umiejętności i wiedzy dotyczących projektowania obiektu przemysłowego lub instalacji przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji. Zasadniczym celem jest przekazanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, takimi jak: ChemCAD, AVEVA Diagrams, AVEVA E3D i AVEVA Engineering. W ramach studiów podyplomowych przekazywana jest wiedza oraz praktyczne umiejętności wykorzystywane przez inżyniera procesowego i technologa procesów chemicznych w procesie wielobranżowego projektowania obiektów przemysłowych.

Studia podyplomowe kończą się wykonaniem pracy końcowej, która ma charakter projektu wybranej instalacji technologicznej wykonywanej przez inżyniera lub technologa procesu. Projekt ten jest wykonywany:

  • w zespołach 3-5 osobowych z jasno określonymi elementami indywidualnymi,
  • z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, w ramach prowadzonych zajęć projektowych (ChemCad, AVEVA Diagrams, AVEVA Engineering, AVEVA E3D),
  • elementami projektu są: wykonanie symulacji procesowej, przeprowadzenie podstawowej analizy ekonomicznej i analizy ryzyka, przygotowanie inteligentnych schematów technologicznych (P&ID), wykonanie modelu przestrzennego i dokumentacji w postaci rysunków izometrycznych i list materiałowych.

Praca końcowa jest prowadzona pod opieką promotora i broniona przed komisją egzaminacyjną składającą się z trzech osób. W szczególnych przypadkach praca końcowa może być wykonywana indywidualnie.

PL