Data dodania

Zdjęcia do artykułu
Prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek
Sukces w programie PRELUDIUM BIS NCN

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło V edycję konkursu PRELUDIUM BIS na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w grupie nauk o życiu znalazł się projekt „Rola zanieczyszczeń związanych z mikroplastikiem w biosferze - sorpcja, desorpcja oraz ekotoksyczność”, którego kierownikiem jest Pani prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek z Wydziału Technologii Chemicznej.

Celem projektu jest opisanie roli mikroplastiku jako nośnika zanieczyszczeń antybiotykowych w środowisku oraz określenie interakcji między zanieczyszczeniami związanymi z mikroplastikiem a mikroorganizmami środowiskowymi.

Zgodnie z założeniami konkursu projekt zostanie zrealizowany przez doktoranta wybranego w drodze otwartego konkursu w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Gratulujemy!

PL