Systemy baz danych

Edycje studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 

Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 

Termin zakończenia składania dokumentów: 

 

Sekretariat

 

Adres sekretariatu:  ul. Piotrowo 2, Centrum Wykładowe PP

 

60-965 Poznań

Telefon: 

 

 

Kierownik studiów

 

Telefon: 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin: 210

Koszt studiów:

Konto: 02 1090 1362 0000 00003601 7895

 

Terminy zajęć:

piątek, sobota / 3 razy w miesiącu

Wykłady odbywają się w piątki, zajęcia laboratoryjne odbywają się w soboty, 2 semestry po 10 zjazdów, 90 godzin lekcyjnych wykładów, 120 godzin zajęć laboratoryjnych

 

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń

 

Profil kształcenia:

Zdecydowana większość nowoczesnych systemów informatycznych jest aktualnie budowana z wykorzystaniem systemów baz danych. System bazy danych pełni rolę jądra systemu informatycznego odpowiedzialnego za: zapewnienie spójności danych, bezpieczne przechowywanie danych, poprawne zarządzanie współbieżnym dostępem do danych, autoryzację dostępu do danych, odtwarzanie danych po awarii, itp. Ta technologia systemów baz danych, mimo, że dostępna na rynku oprogramowania już od lat 80-tych, ciągle jest rozwijana i modyfikowana. W ostatnim czasie obserwujemy jej ewolucje od prostych systemów relacyjnych, poprzez systemy obiektowo-relacyjne, do systemów post-relacyjnych obejmujących rozszerzenia obiektowe, aktywne, przestrzenne, XML, czy wreszcie, systemy NoSQL..

Studium podyplomowe "Systemy baz danych" oferuje słuchaczom kompetencje w dziedzinie projektowania, implementacji i administrowania nowoczesnymi systemami baz danych. Program studiów obejmuje 4 przedmioty (wykład + laboratorium):

  1. Przedmiot "Systemy baz danych" - przedstawia problematykę systemów baz danych, w szczególności, obejmuje zagadnienia związane z funkcjonalnością tych systemów;
  2. Przedmiot "Projektowanie baz danych" - przedstawia problematykę projektowania schematów baz danych, metodykę CASE oraz zarządzanie projektem;
  3. Przedmiot "Administrowanie bazami danych" - przedstawia zagadnienia związane z konfigurowaniem systemu bazy danych, administrowaniem, strojeniem wydajności, bezpieczeństwem danych;
  4. Przedmiot "Zaawansowane bazy danych" - przedstawia zagadnienia związane z niestandardowymi typami baz danych, takimi jak: rozproszone systemy baz danych, obiektowo-relacyjne, aktywne bazy danych, hurtownie danych i przetwarzanie analityczne, temporalne bazy danych, NoSQL.

Zajęcia są prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezpośrednio związanym z ww. przedmiotami, posiadających liczne doświadczenia w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, od wielu lat specjalizujących się w transferze wiedzy i technologii przetwarzania danych wśród przedsiębiorstw informatycznych jak i instytucji publicznych.

 

Strona www

PL