Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Edycja studiów

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.03.2021 - 28.02.2022

Termin rozpoczęcia składania dokumentów:   01.01.2021
Termin zakończenia składania dokumentów:  28.02.2021

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon: 61 665 3392, 606 619 750

Sekretariat

ul. Jacka Rychlewskiego 2 (pokój 347)
Kod pocztowy: 60-965
Miasto: Poznań
Telefon: 61 665 3392
Telefony dodatkowe: 606 619 750
Faks: 61 665 3375

Kierownik studiów

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec
Telefon: 61 665 3392
Telefony dodatkowe: 606 619 750

Dodatkowe informacje

Wydział:  Wydział Inżynierii Zarządzania
Jednostka organizacyjna:  Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych
Liczba semestrów:  2
Liczba godzin:  200
Koszt studiów:  4000,00 zł
Komentarz do kosztu studiów:
W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty i niedziele (1-2 razy w miesiącu).

Zasady naboru: 

Kolejność zgłoszeń

Profil Kształcenia: 

Studia kierowane są do osób:
 • legitymujących się wykształceniem wyższym,
 • zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i odpowiedzialnych za inwestycje publiczne,
 • współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach),
 • menedżerów firm współpracujących z w/w podmiotami w zakresie PPP i zamówień publicznych.
Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej.
Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

 • System zamówień publicznych w prawie UE

 • Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne

 • Zamówienia sektorowe

 • Środki ochrony prawnej

 • Umowy w sprawach o zamówienia publiczne

 • Dokumentowanie postępowania przetargowego

 • System kontroli zamówień publicznych

 • Nowe podejście do zamówień publicznych

 • Kompetencje i kwalifikacje specjalisty ds. zamówień publicznych

 • Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

 • Wprowadzenie do PPP

 • Regulacje prawne PPP i charakterystyka transakcji PPP

 • Finanse publiczne

 • Techniki negocjacji

 • Polityka regionalna UE i pozyskiwanie funduszy strukturalnych

Program nauczania łączy problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa oraz tematyką pozyskiwania funduszy unijnych.
Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Bliższe informacje na stronie internetowej studiów podyplomowych.
 
PL