Bioinformatyka

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

BIOINFORMATYKA jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki, łączącą najnowsze podejścia z zakresu biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami i narzędziami informatycznymi. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w świetle lawinowo rosnących zasobów danych cyfrowych o charakterze biologicznym, przede wszystkim danych molekularnych uzyskiwanych z sekwencjonowania genomów: człowieka, zwierząt, roślin i drobnoustrojów.

Studia na kierunku BIOINFORMATYKA uczynią z Ciebie specjalistę rozumiejącego problemy pojawiające się na gruncie biologii molekularnej i potrafiącego stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania tych problemów. W trakcie studiów nabędziesz kompetencje w zakresie biotechnologii i bioinformatyki, kluczowe w obliczu obecnego stanu rozwoju technologii rozpoznawania i analizy genomów oraz innych bieżących potrzeb związanych z biologią molekularną.

Predyspozycje kandydata
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zainteresowanie zastosowaniami informatyki w obszarze biologii i chemii
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

Po 3 roku studiów obowiązkowa praktyka zawodowa w wymiarze 4 tygodni. 

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE.

Kariera po studiach
  • przemysł biotechnologiczny i bioinformatyczny

  • laboratoria i instytuty badawcze

  • firmy informatyczne

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
  • nowoczesna infrastruktura badawcza i dydaktyczna, w tym Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki
  • doświadczona i ceniona kadra
  • współpraca z IChB PAN
  • wysokie zarobki po studiach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.