Budownictwo

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

niestacjonarna

Liczba semestrów:

9

Tytuł zawodowy:

inżynier

Opłata za semestr:

3700 zł

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek BUDOWNICTWO jest właśnie dla Ciebie! 

W czasie studiów poznasz praktyczne aspekty budownictwa i ich podstawy teoretyczne. Odkryjesz tajniki geodezji, geologii i geotechniki. Poznasz problemy konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych. Dowiesz się jak budować drogi, mosty i linie kolejowe. Opowiemy Ci do czego przydatna jest znajomość wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i mechaniki gruntów, a także metod komputerowych. Proponujemy Tobie także zajęcia z uwzględnieniem Building Information Modeling oraz projektowania uniwersalnego. Posiądziesz także wiedzę z zakresu języków obcych i przedmiotów humanistycznych. Na ostatnim semestrze studiów będziesz mógł dopasować przedmioty do Twoich indywidualnych zainteresowań. Na studiach stacjonarnych możesz ubiegać się o realizację jednego semestru studiów za granicą, w ramach programu Erasmus.

Predyspozycje kandydata
 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT

Pole opisowe
 • Akredytacja Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT (LINK)

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label

Pole opisowe
 • Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE® Label (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia budowlana 
 • Podstawy mechaniki
 • Geometria wykreślna
 • Grafika inżynierska i CAD
 • Wprowadzenie do projektowania budowli

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny i (historia architektury i zabytki techniki lub historia urbanistyki i transportu
 • Język obcy
   

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Grafika inżynierska i cad
 • Wytrzymałość materiałów
 • Materiały budowlane
 • Podstawy geodezji
 • Podstawy geologii
 • Praktyka geodezyjna

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne): 

 • Język obcy
 • POI: Projektowanie architektoniczne lub Projektowanie urbanistyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny ii ( Filozofia zrównoważonego rozwoju lub Rozwój mysli projektowej)
   

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Technologia betonu
 • Technologia materiałów drogowych
 • Fizyka budowli
 • Prawo budowlane
 • Mechanika budowli
 • Budownictwo ogólne
 • Konstrukcje murowe
 • Metody obliczeniowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny III (Prawne aspekty w normalizacji lub Negocjacje i umowy)
   

SEMESTR 4:

 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Mechanika budowli
 • Budownictwo ogólne
 • Komputerowe wspom. Projektowania
 • Technologia robót budowlanych
 • Problemy BHP i BOZiŚ na budowie
 • Organizacja i planowanie budowy
 • Techniczne wyposażenie budowli
 • Praktyka geotechniczna

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • POII: Konstrukcje prefabrykowane lub Podstawy produkcji prefabrykatów

SEMESTR 5:

 • Kosztorysowanie
 • Konstrukcje drewniane
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo przemysłowe
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe

SEMESTR 6:

 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Bim efektywne wsparcie procesu budowlanego
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • POIII: Podstawy zarządzania jakością lub Efektywnośc inwestycji budowlanych

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe
 • Przyg. Pracy dypl. z el. Badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Budownictwo ogólne III
 • Konstrukcje betonowe III
 • Konstrukcje metalowe  III
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Budownictwo drogowe III
 • Budownictwo mostowe III
 • Budownictwo kolejowe II
 • Teoria konstrukcji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Mechanika konstrukcji inżynierskich
 • Konstrukcje nawierzchni
 • Projektowanie dróg, autostrad
 • Projektowanie mostów i tuneli
 • Projektowanie linii kolejowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Teoria sprężystości, plastyczności i reologii
 • Zaawansowana mechanika budowli
 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Pomiary inżynierskie
 • Metody komputerowe
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Teoria sprężystości, plastyczności i reologii
 • Zaawansowana mechanika budowli
 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Pomiary inżynierskie
 • Metody komputerowe
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje zespolone
 • Konstrukcje metalowe

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 1:

 • Mathematics
 • Energy technology in construction
 • Information technology in construction
 • Design of structures
 • Computational mechanics
 • Introduction to project with industry
 • Flexibility in engineering design
 • Enterprise management
 • Transportation system management
 • Practical training - project with industry

 

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 1:

 • Mathematics
 • Strength of materials
 • Elasticiity and plasticity
 • Structural analysis
 • Plates and shells
 • Geotechnics
 • Computational mechanics
 • Metal structures
 • Concrete structures

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Foreign language
   

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 2:

 • Zarządzanie przedsięwzięciami w inżynierii lądowej
 • Geotechnika i fundamentowanie
 • Pomiary w inżynierii lądowej
 • Komputerowe wspomaganie projektowania budowli
 • Inżynieria ruchu i węzły drogowe
 • Budowa i eksploatacja dróg, autostrad
 • Mosty betonowe
 • Budowa i eksploatacja linii kolejowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (komunikacja społeczna(j.obcy))
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II (ochrona środowiska lub historia transportu)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 2:

 • Budownictwo zrównoważone
 • Komput. wspomag. decyzji z elem. statyst.
 • Ekonomika budownictwa
 • Budownictwo drewniane
 • Zarządzanie jakością w budownictwie
 • Fundamenty specjalne
 • Projekt. i zarządz. proces. produk.
 • Metody prefabrykacji

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (presentation skills in english lub english in business)

 

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 2:

 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo zrównoważone
 • Wytrzymałość materiałów
 • Konstrukcje sprężone
 • Dynamika konstrukcji
 • Konstrukcje cienkościenne
 • Budownictwo drewniane
 • Analiza numeryczna
 • Fundamenty specjalne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (presentation skills in english lub english in business)


SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 2:

 • Enterprise management
 • Multidisciplinary project
 • Construction engineering
 • Construction technology
 • Engineering surveying
 • Construction process design
 • Quality management
 • Project management
 • English for construction manager
 • Building prefabricated elements

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social I ( spanish/german in business communication)
 • Sport

 

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 2:

 • Metal structures
 • Concrete structures
 • Construction materials
 • Enterprise management
 • Engineering surveying
 • Construction engineering
 • Numerical analysis
 • Structural dynamics

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social I (spanish/german in business communication)

 

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 3:

 • Technologia robót drogowych
 • Mosty stalowe
 • Technologia robót kolejowych
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe (Budownictwo drogowe lub Budownictwo mostowe lub Budownictwo kolejowe)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 3:

 • Nowe materiały i technologie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II ( Umowy i negocjacje lub  Negocjacje i arbitraż)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY I ( Diagnostyka - słabe miejsca w budynkach/  Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis+Tekla Structures/  Zarządzanie obiektami budowlanymi)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY II ( Teoria dźwigarów powierzchniowych/  Budownictwo ekstremalne/  Trwałość konstrukcji stalowych i zespolonych)
 • Wychowanie fizyczne

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 3:

 • Nowe materiały i technologie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II ( Umowy i negocjacje lub  Negocjacje i arbitraż)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY I ( Diagnostyka - słabe miejsca w budynkach/  Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis+Tekla Structures/  Zarządzanie obiektami budowlanymi)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY II ( Teoria dźwigarów powierzchniowych/  Budownictwo ekstremalne/  Trwałość konstrukcji stalowych i zespolonych)
 • Wychowanie fizyczne

 

SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 3:

 • BIM technology
 • Diploma seminar
 • Preparation for scientific research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social II ( Contracts and negotiations lub Negotations and arbitrations)
 • ELECTIVE I  Contarct and product management (Product Management Body of Knowledge PMBoK)
 • ELECTIVE II  Team building - Zarządzanie zespołem w budownictwie

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 3:

 • BIM technology
 • Diploma seminar
 • Preparation for scientific research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social II ( Contracts and negotiations lub Negotations and arbitrations)
 • ELECTIVE I (English for Academics)
 • ELECTIVE II - Contarct and product management (Product Management Body of Knowledge PMBoK)
 • Sport
   
Praktyki i staże

Praktyki

 • po I roku   – geodezyjna (na Wydziale) - 2 zjazdy
 • po II roku  – geotechniczna (na Wydziale) - 2 zjazdy
 • po III roku – przeddyplomowa (w przedsiębiorstwach zewnętrznych) - 4 tygodnie
Kariera po studiach
 • firmy budowlane, biura projektowe, ośrodki naukowo-badawcze
 • urzędy odpowiedzialne za rozwój i utrzymanie infrastruktury budowlanej i transportowej
 • możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • 80 lat doświadczenia w kształceniu
 • urządzenie do bezdotykowego pomiaru odkształceń
 • mikroskop skaningowy do badania struktury materiałów
 • aparatura do diagnostyki nawierzchni drogowej 

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.