Edukacja techniczno-informatyczna

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA to kierunek łączący kompetencje w zakresie technik informatycznych i inżynierskich. Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z inżynierii materiałowej, informatyki, fizyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwoli Ci opanować szereg zagadnień z zakresu: projektowania inżynierskiego, procesów technologicznych i administrowania systemów informatycznych.


Strategicznym celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania podstawowych problemów technicznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych, projektowych, aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych. Szeroki zakres kompetencji spowoduje, że jako absolwent będziesz atrakcyjny na rynku pracy.

Predyspozycje kandydata

• zamiłowanie do przedmiotów technicznych i ścisłych
• zainteresowanie techniką komputerową i symulacjami komputerowymi
• ciekawość przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie
• predyspozycje do rozwiązywania zagadnień techniczno-inżynierskich

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Psychologia
 • Pedagogika i metody nauczania
 • Technologie informatyczne i multimedialne
 • Wprowadzenie do techniki
 • Matematyka
 • Chemia
 • Podstawy ekonomii
 • Fizyka doświadczalna

SEMESTR 2:

 • Ergonomia
 • Matematyka
 • I pracownia fizyczna
 • Grafika inżynierska i CAD
 • Materiałoznawstwo
 • Mechanika techniczna
 • Programowanie i język C
 • Podstawy metrologii
 • Metalurgia i odlewnictwo

SEMESTR 3:

 • Język obcy 
 • Systemy informatyczne
 • Elementy fizyki współczesnej
 • Sieci komputerowe
 • Mechanika techniczna
 • Wytrzymałość materiałów
 • Inżynieria środowiska

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Wstęp do nauki o materiałach
 • Bazy danych
 • Wstęp do nanotechnologii
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Diagnostyka techniczna
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Teoria mechanizmów
 • Optoelektronika

SEMESTR 5:

 • Informatyka kwantowa
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy automatyki
 • Mechatronika
 • Obróbka plastyczna i ubytkowa
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Metody matematyczne w technice
 • Technologia wysokiej próżni
 • Mikroskopia optyczna
 • Optyka

SEMESTR 6:

 • Systemy MES
 • Programowanie robotów
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu
 • Laboratorium specjalistyczne
 • Podstawy optymalnego projekt
 • Zaawansowane techniki wytwarzania
 • Maszyny i urządzenia techniczne

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Metody fizyczne w medycynie
 • Termodynamika techniczna
 • Pianki metaliczne – technologie wytwarzania, właściwości i zastosowanie

SEMESTR 7:

 • Elementy proj. technologii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacja pracy i zarządzanie
 • Recykling
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa inżynierska
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Programowanie obiektowe
 • Aplikacje internetowe
 • Budowa aparatury badawczej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Termodynamika
 • Systemy światłowodowe
 • Symulacje komputerowe MES
 • Materiały funkcjonalne
 • Praktyka specjalistyczna

SEMESTR 2:

 • Laboratorium specjalistyczne
 • Komunikacja kwantowa
 • Bioinformatyka
 • Sterowanie aparaturą badawczą
 • Współczesne osiągnięcia nanonauki i nanoinżynierii
 • Grafika komputerowa
 • Filozofia nauki
 • Seminarium specjalistyczne przeddyplomowe
 • Język obcy specjalistyczny

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Metody badań nieniszczących
 • Funkcjonalne struktury organiczne
 • Systemy i wzorce metrologiczne

SEMESTR 3:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa magisterska
Praktyki i staże

• 4 tygodnie praktyki po IV semestrze
• praktyki w instytucjach zewnętrznych
• poznasz pracę w firmie i rolę inżyniera w procesie produkcyjnym
• zdobędziesz doświadczenie w pracy zespołowej

Kariera po studiach

• w przemyśle (diagnostyka, serwis, programowanie)
• w jednostkach badawczych, obsłudze systemów informatycznych

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

• nabycie kompetencji w zakresie technologii informatycznej i inżynierii
• mnogość wykwalifikowanej kadry w stosunku do liczby studentów
• indywidualne podejście do studenta
• rozwój w kołach naukowych

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.