Fizyka techniczna

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

FIZYKA TECHNICZNA to kierunek gwarantujący pozyskanie wiedzy z zakresu fizyki oraz umiejętność technicznych zastosowań fizyki i inżynierii materiałowej. W trakcie studiów uzyskasz także kompetencje w zakresie projektowania inżynierskiego, zastosowania nowoczesnych materiałów, technologii ich wytwarzania oraz charakteryzacji układów funkcjonalnych. Główny nacisk w programie kształcenia stawiamy na zapoznanie się z projektowaniem, budową, oraz eksploatacją różnorodnej aparatury badawczej oraz pomiarowej dla zastosowań inżynierskich i naukowych wraz z interpretacją uzyskanych wyników.

W trakcie studiów uzyskasz również umiejętności informatyczne związane z symulowaniem i modelowaniem złożonych układów fizycznych i inżynierskich. Osiągniesz umiejętność gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji naukowych oraz technicznych prowadzących do identyfikacji, analizy problemu oraz postawienia hipotezy jego rozwiązania.

Predyspozycje kandydata

• zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
• predyspozycje do pracy laboratoryjnej, projektowej i inżynierskiej
• zamiłowanie do rozwiązywania prostych zagadnień techniczno-inżynierskich
• zainteresowania w zakresie zaawansowanych technik pomiarowych

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Etyka
 • Fizyka doświadczalna
 • Matematyka
 • Chemia
 • Materiałoznawstwo
 • Podstawy informatyki
 • Podstawy metrologii (wprowadzenie do I pracowni fizycznej)
 • Komunikacja interpersonalna

SEMESTR 2:

 • Fizyka doświadczalna
 • Matematyka
 • I pracownia fizyczna
 • Grafika inżynierska
 • Metody informatyczne w fizyce i technice
 • Mechanika techniczna
 • Podstawy informacji biznesowej

SEMESTR 3:

 • Język obcy 
 • Fizyka kwantowa
 • I pracownia fizyczna
 • Termodynamika techniczna
 • Metody analityczna i symboliczne
 • Elektrotechnika i elektronika stosowana
 • Wytrzymałość materiałów

SEMESTR 4:

 • Język obcy I
 • Podstawy konstrukcji inżynierskich
 • II pracownia fizyczna (zaawansowane laboratorium)
 • Automatyka i robotyka
 • Fizyka molekularna
 • Podstawy fizyki fazy skondensowanej
 • Fizyka atomowa i jądrowa
 • Konstrukcje optyczne
 • Praktyka zawodowa

SEMESTR 5:

 • Optyka laserowa
 • Materiały dla zaawansowanych technologii
 • Podstawy nanotechnologii
 • Podstawy inżynierii kwantowej
 • Komputerowe wspomaganie eksperymentu
 • Umiejętności informacyjne

 

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Modelowanie komputerowe materiałów w skali atomowej
 • Energetyka jądrowa
 • Fizyka magnetyzmu - od atomów do nanostruktur funkcjonalnych

SEMESTR 6:

 • Technika wysokiej próżni i niskich temperatur
 • Przedmiot specjalistyczny
 • Fizyka środowiska
 • Seminarium przeddyplomowe
 • Ochrona radiologiczna
 • Podstawy prawa pracy i zarządzania

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Metody fizyczne w medycynie
 • Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe inżynierskie
 • Praca dyplomowa inżynierska

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Materiały optoelektroniczne
 • Symulacje komputerowe MES
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Zaawansowane laboratorium specjalistyczne
 • Fizyka współczesna
 • Techniki Wysokich Częstotliwości  
 • Optoelektronika
 • Nanoelektronika kwantowa
 • Fizyka metali i półprzewodników
 • Fizyka dielektryków
 • Budowa aparatury pomiarowej
 • Metody numeryczne w fizyce i technice
 • Przedsiębiorczość
 • Praktyka specjalistyczna

SEMESTR 2:

 • Laboratorium specjalistyczne
 • Materiały wielofunkcyjne
 • Metody eksperymentalne w inżynierii kwantowej
 • Nanotechnologia i nanoinżynieria
 • Aspekty fizyczne, ekologiczne i ekonomiczne odnawialnych źródeł energii
 • Seminarium specjalistyczne przeddyplomowe
 • Język obcy specjalistyczne

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Metamateriały
 • Materiały fotoniczne

SEMESTR 3:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praca dyplomowa magisterska

                                                          

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Fotonika
 • Biofizyka molekularna - czyli jak fizyka wspiera biologię
Praktyki i staże

• 4 tygodnie praktyki po IV semestrze
• praktyki w instytucjach zewnętrznych
• poznasz pracę w firmie i rolę inżyniera w procesie produkcyjnym
• zdobędziesz doświadczenie w pracy zespołowej

Kariera po studiach

• w jednostkach badawczych i technicznych (w tym związanych z budową aparatury naukowo-pomiarowej)
• w przemyśle (np. diagnostyka, systemy jakości)

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

• mnogość wykwalifikowanej kadry w stosunku do liczby studentów
• indywidualne podejście do studenta
• dostęp do aparatury technicznej i badawczej
• rozwój w kołach naukowych
• wszechstronność w przemyśle

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.