Inżynieria biomedyczna

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie techniki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie!
W trakcie studiów na INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nauczysz się patrzeć na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane oczami inżyniera. Są to elitarne studia wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.
Studia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA nauczą Cię projektować i wytwarzać nowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny oraz stosować współczesne technologie w medycynie. Ratowanie i poprawa jakości życia ludzi wymaga stosowania zaawansowanych urządzeń, które są codziennością w szpitalach, przychodniach, czy punktach rehabilitacyjnych. Ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Studiując INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ  zostaniesz przygotowany do współpracy z lekarzami, rehabilitantami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w środowisku medycznym oraz projektowania protez, implantów i urządzeń medycznych.

Predyspozycje kandydata
 • zainteresowanie naukami ścisłymi oraz biologicznymi,
 • predyspozycje do pracy w laboratoriach,
 • chęć projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych,
 • potencjał do rozwiązywania zagadnień technicznych.

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Technologie informacyjne
 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy nauki o materiałach

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczneMatematyka
 • Podstawy nauki o materiałach
 •  Mechanika
 • CAM/CAD
 • Metalurgia i odlewnictwo


SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot humanistyczny I (Etyka zawodowa, Komunikacja interpersonalna)
 • Przedmiot humanistyczny II (Ekonomia z elementami rachunkowości, Zasady gospodarki rynkowej i organizacji)

SEMESTR 3

 • Język obcy
 • Wytrzymałość materiałów
 • Anatomia
 • Obróbka plastycznaPodstawy obróbki cieplnej
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Podstawy metrologii
 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Biomateriały
 • Podstawy bioinżynierii medyczne

SEMESTR 4:

 • Biofizyka
 • Biomechanika inżynierska
 • Materiały i implanty stomatologiczne
 • Fizjologia z kinezjologią
 • Analiza MES w zagadnieniach biomedycznych
 • Korozja i ochrona przed korozją
 • Obróbka skrawaniem
 • Rentgenografia
 • Grafika komputerowa
 • Języki programowania
 • Biochemia
 • Techniki obrazowania medycznego

SEMESTR 5:

 • Aparatura medyczna
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Sterowniki mikroprocesorowe
 • Implanty i sztuczne narządy
 • Podstawy biomechaniki ortopedycznej
 • Instrumentarium chirurgiczne i zastosowania operacyjne
 • Podstawy automatyki
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Sprzęt rehabilitacyjny i zastosowanie medyczne
 • Ergonomia w medycynie
 • Napędy urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych

SEMESTR 6:

 • Praca przejściowa
 • Przedmiot obieralny
 • Seminarium dyplomowe
 • Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
 • Elektroniczne układy pomiarowe i wykonawcze
 • Umiejętności informacyjne
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

                                                                      
SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Modelowanie i symulacja zagadnień biomedycznych, Kliniczne zastosowania materiałów i ergonomia w stomatologii)

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Propedeutyka nauk medycznych
 • Bioetyka

                             
SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Optronika w medycynie, Wpływ drgań i hałasu na organizm ludzki)
 • Przedmioty obieralne III (Zagadnienia termiczne w inżynierii biomedycznej, Obróbka powierzchniowa biomateriałów)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 1:   
                                                           

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Mechano i balneoterapia
 • Patobiomechanika
 • Inżynieria telemedyczna
 • Biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka
 • Badania właściwości biomateriałów i tkanek
 • Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna
 • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Mechanika płynów ustrojowych i bioprzepływów

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 1:  
                                                                

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 1
 • Systemy informatyczne w medycynie
 • Mechano i balneoterapia
 • Patobiomechanika
 • Inżynieria telemedyczna
 • Biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka
 • Badania właściwości biomateriałów i tkanek
 • Inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna
 • Roboty medyczne i rehabilitacyjne
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Mechanika płynów ustrojowych i bioprzepływów

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 2:

 • Inżynieria tkankowa i genetyczna
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów
 • Przetwarzanie obrazów medycznych
 • Wyposażenie sal operacyjnych i gabinetów medycznych
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Komputerowe sterowanie urządzeniami medycznymi
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych
 • Protezowanie kończyn i kręgosłupa
 • Aparatura medyczna w pulmunologii kliniczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 2:

 • Inżynieria tkankowa i genetyczna
 • Inżynieria powierzchni biomateriałów
 • Przetwarzanie obrazów medycznych
 • Wyposażenie sal operacyjnych i gabinetów medycznych
 • Wirtualne projektowanie w inżynierii biomedycznej
 • Praca przejściowa II
 • Seminarium dyplomowe
 • Projektowanie właściwości biomateriałów i implantów
 • Protetyka stomatologiczna
 • Inżynieria bioprocesów i powierzchni biomateriałów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 1

SPECJALNOŚĆ URZĄDZENIA MEDYCZNE I REHABILITACYJNE
SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Lasery w medycynie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2
 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA IMPLANTÓW I PROTEZOWANIA
SEMESTR 3:

 • Przedmiot humanistyczny / społeczny 2
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy
 • Lasery w medycynie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Nowoczesne technologie biomateriałów

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny 2
 • Przedmiot obieralny 3
 • Przedmiot obieralny 4

 

Praktyki i staże

Współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbycia praktyk zawodowych m. in. w zakresie konstrukcji i wytwarzania urządzeń i wyrobów medycznych oraz rehabilitacyjnych.

Kariera po studiach
 • konstruktor urządzeń i rozwiązań technicznych związanych z medycyną,
 • inżynier wdrażający nowe technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych,
 • menedżer produktów.

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • Doświadczona kadra wprowadzi Cię w tematykę aparatury medycznej, implantów oraz sztucznych narządów.
 • Nowocześnie wyposażona baza laboratoryjna.
 • Zajęcia z lekarzami i rehabilitantami.

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.