Inżynieria chemiczna i procesowa

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA jest właśnie dla Ciebie!
Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do tworzenia i materializacji nowych idei, a zwłaszcza wyrabiają i doskonalą umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześniania istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych.
Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania, projektowania i wykonawstwa nowoczesnych procesów technologicznych. Nabędzie umiejętności pozwalające mu analizować, modyfikować i optymalizować nowe instalacje oraz sprawować nadzór nad uruchomieniem i eksploatacją aparatury przemysłowej.
Programy nauczania zostały przygotowane w taki sposób, aby stosując specjalistyczne oprogramowania komputerowe projektować instalacje dla przemysłu chemicznego i pokrewnych.

Predyspozycje kandydata
 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Matematyka
 • Technologie informacyjne
 • Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny I (Psychologia społeczna)
 • Technologie informacyjne (Profil podstawowy)
 • Technologie informacyjne (Profil zaawansowany)

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzanie jakością

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)
 • Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Przedmiot humanistyczny obieralny II (Zarządzanie i marketing)

SEMESTR 3:

 • Aparatura procesowa
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Matematyczne podstawy inżynierii procesowej
 • Termodynamika procesowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt cyklonu)
 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika mechanicznego)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Elementy maszyn)
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne (Konstrukcje nośne)
 • Metody numeryczne i programowanie (Podstawy teoretyczne metod numerycznych w przykładach)
 • Metody numeryczne i programowanie (Zaawansowane narzędzia obliczeniowe w MathCad)

SEMESTR 4:

 • Aparatura procesowa    
 • Chemia fizyczna    
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy inżynierii chemicznej i procesowej
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)

    
SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Aparatura procesowa (Projekt mieszalnika statycznego)
 • Aparatura procesowa (Projekt odstojnika)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie środowiskowej)
 • Chemia analityczna i analiza instrumentalna (Chemia analityczna i instrumentalna w analizie żywności)

SEMESTR 5:

 • Automatyka i miernictwo przemysłowe
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy
 • Reologia techniczna
 • Technologia nieorganiczna

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Wykład obieralny I (Przetwórstwo tworzyw sztucznych i jego znaczenie we współczesnym świecie)
 • Wykład obieralny I (Specjalne techniki przetwórstwa tworzyw sztucznych

SEMESTR 6:

 • Identyfikacja związków organicznych
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
 • Kinetyka procesowa
 • Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
 • Technologia organiczna
 • Technologia polimerów

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków azotu)
 • Identyfikacja związków organicznych (Analiza związków tlenu)
 • Laboratorium obieralne (Inżynieria materiałów i ośrodków porowatych)
 • Laboratorium obieralne (Podstawy technologii elektrochemicznej)
 • Laboratorium obieralne (Technologia nieorganiczna)
 • Projekt procesowy (Technologia chemiczna nieorganiczna projekt instalacji chemicznej)
 • Projekt procesowy (Technologia chemiczna organiczna projekt instalacji procesowej)

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Gospodarka energetyczna i odnawialne źródła energii
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Laboratorium obieralne (Technologia organiczna)
 • Laboratorium obieralne (Technologia polimerów)
 • Wykład obieralny II (Nanomateriały do magazynowania energii)
 • Wykład obieralny II (Nowoczesne chemiczne źródła prądu)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

SEMESTR 1:

 • Biomateriały
 • Inżynieria elektrochemiczna
 • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Metody akustyczne w zagadnieniach inżynierskich
 • Podstawy bioinżynierii medycznej
 • Podstawy biotechnologii
 • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
 • Procesy jednoczesnej wymiany ciepła i masy

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

SEMESTR 1:

 • Energetyka procesów chemicznych
 • Hybrydowe źródła energii
 • Inżynieria reaktorów i bioreaktorów
 • Inżynieria wybranych procesów przetwórczych
 • Język angielski specjalistyczny
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy biotechnologii
 • Praktyka dyplomowa (4 tygodnie)
 • Procesy oczyszczania

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

SEMESTR 2:

 • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
 • Dynamika procesowa
 • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów medycznych
 • Membranowe techniki separacji
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Zaawansowane techniki suszenia materiałów i biomateriałów

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):
    

 • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:
    
SEMESTR 2:

 • Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych
 • Dynamika procesowa
 • Inżynieria procesów ochrony środowiska
 • Membranowe techniki separacji
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Przemysłowa energia odpadowa
 • Technologie przyjazne środowisku

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I (Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych)

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA BIOPROCESÓW I BIOMATERIAŁÓW:

SEMESTR 3:

 • Materiały kompozytowe
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Likwidacja skutków katastrof ekologicznych)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA CHEMICZNA:

SEMESTR 3:

 • Analiza ryzyka w przemyśle
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym

    
SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny II (Zafałszowania żywności i sposoby ich wykrywania)
 • Przedmiot obieralny III (Autodesk AutoCad Plant 3D – od schematu technologicznego do modelu 3D)
Praktyki i staże
 • praktyki po 4 i 6 semestrze (po 4 tygodnie)

 • możliwość praktyk w wiodących firmach chemicznych, farmaceutycznych i pokrewnych

 • możliwość praktyk i staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE
Kariera po studiach
 • projektowanie i nadzór nad procesami produkcyjnymi
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i pokrewnych
 • praca w biurach projektowych
 • projektowanie instalacji przemysłowych

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura z dobrze wyposażoną halą technologiczną

 • włączenie w proces dydaktyczny przedstawicieli sektora przemysłowego

 • rozwijanie zainteresowań inżynierskich w kole naukowym

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.