Inżynieria farmaceutyczna

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Marzy Ci się kariera w przemyśle farmaceutycznym? Chcesz poznać tajniki przemysłowej produkcji leków? INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA, międzyuczelniany kierunek studiów realizowany wspólnie z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - jest właśnie dla Ciebie!
W dobie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety, itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu.

Predyspozycje kandydata
 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
 • chęć poznania przemysłowych technologii wytwarzania produktów leczniczych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Biologia komórki
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizjologia z elementami anatomii
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Podstawy biotechnologii
 • Technologie informacyjne
 • Usługi biblioteczne_e-learning
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Filozofia z bioetyką Filozoficzne aspekty natury człowieka
 • Filozofia z bioetyką Stanowisko etyków wobec problemów w medycynie
 • Metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej Określanie właściwości przeciwdrobnoustrojowej substancji
 • Metody oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia organiczna
 • Elementy statystyki
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Surowce roślinne
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elementy profesjonalizmu-Profesjonalizm w kontekście rozwoju interpersonalnego
 • Elementy profesjonalizmu-Profesjonalizm w kontekście rozwoju intrapersonalnego
 • Grafika inżynierska-AutoCad podstawy
 • Grafika inżynierska-AutoCad zaawansowany
 • Psychologia Biologiczne metody zachowania
 • Psychologia Komunikacja społeczna
 • Technologie informacyjnepoziom podstawowy
 • Technologie informacyjnepoziom zaawansowany

SEMESTR 3:

 • Biochemia
 • Biologia molekularna
 • Chemia analityczna
 • Chemia ciała stałego
 • Chemia organiczna
 • Język angielski
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo
 • Termodynamika procesowa

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Chemia związków naturalnych - Struktura i znaczenie biologiczne wybranych biocząsteczek
 • Chemia związków naturalnych - Wykorzystanie w przemyśle wybranych biocząsteczek
 • Enzymologia - Enzymy jako biokatalizatory reakcji w układach biologicznych
 • Enzymologia - Enzymy w inżynierii farmaceutycznej
 • Innowacyjne metody biologii molekularnej-Biologia molekularna w zdrowiu i chorobie
 • Innowacyjne metody biologii molekularnej-Diagnostyka molekularna jako podstawa medycyny spersonalizowanej
 • Kultury komórkowe w biotechnologii-Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji biologicznie aktywnych
 • Kultury komórkowe w biotechnologii-Kultury komórkowe stosowane w produkcji metabolitów wtórnych metodami biotechnologicznymi
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo-Projekt zbiornika cieczy
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo-Projekt zbiornika gazu

SEMESTR 4:

 • Analiza instrumentalna
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego
 • Chemia bioorganiczna
 • Chemia fizyczna
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Język angielski
 • Metody spektroskopowe produktów naturalnych
 • Nanotechnologia i biomateriały
 • Podstawy inżynierii chemicznej     


SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Analiza instrumentalna- Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS i technik elektroanalitycznych
 • Analiza instrumentalna- Zastosowanie technik analitycznej spektrometrii atomowej
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego- projekt cyklonu
 • Aparatura przemysłu farmaceutycznego- projekt mieszalnika
 • Identyfikacja związków organicznych- substancje aktywne o potencjalnych zastosowaniach farmaceutycznych
 • Identyfikacja związków organicznych- surowce do produkcji farmaceutycznej
 • Podstawy metod fizycznych w badaniach substancji leczniczych-Podstawy metod fizycznych badania substancji leczniczych
 • Podstawy metod fizycznych w badaniach substancji leczniczych-Zastosowanie spektroskopii molekularnej i modelowania molekularnego

SEMESTR 5:

 • Automatyka i miernictwo przemysłowe
 • Chemia i analiza farmaceutyczna
 • Materiały polimerowe w farmacji
 • Podstawy inżynierii chemicznej
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Reologia techniczna
 • Technologia leku roślinnego i kosmetyków
 • Technologia postaci leku


SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Analiza leków - Metody izolacji w analizie farmaceutycznej
 • Analiza leków - Wykorzystanie metod chromatograficzno-spektrofotometrycznych w analizie farmaceutycznej
 • Chemia leków - Analiza aktywności biologicznej substancji o znanej strukturze chemicznej
 • Chemia leków - Analiza dróg przemian metabolicznych oraz działań niepożądanych wybranych leków
 • Kosmetyki naturalne
 • Kosmetyki naturalne - Surowce pochodzenia naturalnego w kosmetykach
 • Materiały polimerowe w farmacji - Przetwórstwo tworzyw sztucznych w przemyśle farmaceutycznym
 • Materiały polimerowe w farmacji - Właściwości użytkowe materiałów polimerowych stosowanych w farmacji
 • Podstawy inżynierii chemicznej - Procesy wymiany ciepła i masy
 • Podstawy inżynierii chemicznej - Procesy wymiany pędu
 • Projekt biotechnologiczny-biokataliza
 • Projekt biotechnologiczny-biotransformacja

SEMESTR 6:

 • Farmakologia ogólna
 • Inżynieria reaktorów
 • Krystalografia
 • Operacje rozdzielania mieszanin
 • Podstawy toksykologii
 • Praktyka zawodowa
 • Synteza i technologia środków leczniczych
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia postaci leku
 • Umiejętności informacyjne

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Narzędzia biomimetyczne i enzymy w syntezie organicznej- Naturalne i sztuczne enzymy
 • Narzędzia biomimetyczne i enzymy w syntezie organicznej- Otrzymywanie substancji leczniczych
 • Nowoczesne metody syntezy środków leczniczych-Mikrofalowa synteza organiczna w chemii medycznej
 • Nowoczesne metody syntezy środków leczniczych-Zaawansowane metody syntezy API
 • Projekt technologiczny otrzymywania aktywnych składników farmaceutycznych lub kosmetycznych
 • Projekt technologiczny otrzymywania podstawowych surowców chemicznych dla przemysłu farmaceutycznego
 • Rozwój produktu farmaceutycznego i kosmetycznego- Receptura kosmetyku
 • Rozwój produktu farmaceutycznego i kosmetycznego- Zapewnienie jakości produktu leczniczego
 • Technologia chemiczna nieorganiczna- metody modyfikacji matryc nieorganicznych
 • Technologia chemiczna nieorganiczna- synteza i właściwości funkcjonalnych materiałów hybrydowych
 • Technologia chemiczna organiczna- procesy przerobu surowców organicznych
 • Technologia chemiczna organiczna- synteza i właściwości związków wielofunkcyjnych

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Materiałoznawstwo farmaceutyczne
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Operacje rozdzielania mieszanin
 • Podstawy finansów dla inżynierów
 • Prawne i etyczne aspekty inżynierii farmaceutycznej
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe


SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Operacje rozdzielania mieszanin-Membranowe oczyszczanie farmaceutyków oraz strumieni odpadowych
 • Operacje rozdzielania mieszanin-Membranowe oczyszczanie wody dla przemysłu farmaceutycznego
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże
 • 6 tygodni praktyk po 6 semestrze

 • możliwość praktyk w wiodących firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, zielarskich i pokrewnych

 • możliwość praktyk i staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE
Kariera po studiach
 • praca w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i pokrewnych
 • projektowanie procesów technologicznych i instalacji w przemyśle farmaceutycznym i pokrewnych
 • zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura i aparatura

 • włączenie w proces dydaktyczny przedstawicieli sektora farmaceutycznego

 • kierunek prowadzony z Uniwersytetem Medycznym

 • realizacja praktyk w firmach farmaceutycznych

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.