Inżynieria materiałowa

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Nowe, zaawansowane materiały odgrywają istotną rolę w rozwoju współczesnego świata umożliwiając postęp w różnych dziedzinach techniki. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA dostarczy Ci wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania materiałów, wytwarzania, przetwarzania i kształtowania ich właściwości oraz cech użytkowych, testowania ich jakości, doboru do określonych zastosowań, kontrolowania ich stanu od momentu wytworzenia aż do jego końca eksploatacji i ponownego przetworzenia. Będziesz potrafił wskazać materiał spełniający założenia projektowe.


Program studiów, poza wiedzą z zakresu inżynierii materiałowej, obejmuje również kształcenie techniczne dotyczące projektowania i wytwarzania elementów mechanicznych oraz przemysłowych i badawczych technik pomiarowych oraz nanotechnologii. Osiągniesz umiejętność uzyskiwania i przetwarzania informacji technicznych oraz naukowych prowadzących do wskazania i analizy problemu wraz z postawieniem hipotezy jego rozwiązania.

Predyspozycje kandydata

• zainteresowania związane z właściwościami i zastosowaniami materiałów
• chęć poznania urządzeń technicznych, przemysłowych i laboratoryjnych
• umiejętność logicznego myślenia
• kreatywne podejście do rozwiązywania prostych problemów technologicznych

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)

Kategoria A+ przyznana dyscyplinie inżynieria materiałowa po ewaluacji jakości działalności naukowej.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informacyjne
 • BHP
 • Usługi biblioteczne i informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 2:

 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Mechanika
 • Podstawy nauki o materiałach
 • CAD/CAM
 • Metalurgia i odlewnictwo

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny I:
 1. Etyka zawodowa
 2. Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Ekonomia z elementami rachunkowości
 2. Zasady gospodarki rynkowej i organizacji

SEMESTR 3:                                             

 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Podstawy metrologii
 • Obróbka plastyczna
 • Podstawy obróbki cieplnej
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Wytrzymałość materiałów
 • Biomateriały
 • Podstawy nauki o materiałach II

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki

SEMESTR 4:

 • Korozja i ochrona przed korozją
 • Obróbka skrawaniem
 • Rentgenografia
 • Termodynamika techniczna
 • Krystalografia
 • Odlewnictwo
 • Metale i stopy
 • Kompozyty
 • Polimery
 • Metody mikroskopowe

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
 • Technologia łączenia materiałów
 • Obróbka powierzchniowa
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Recykling
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów
 • Ceramika i szkło
 • Materiały o szczególnych właściwościach fizycznych
 • Materiały konstrukcyjne
 • Metody fizyczne badań
 • Nowoczesne metody badań materiałów
 • Defektoskopia i kontrola wyrobów

SEMESTR 6:

 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Dobór i eksploatacja materiałów
 • Umiejętności informacyjne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Praktyka
 • Przedmiot obieralny I:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przedmiot obieralny - blok A:
 1. Nowe materiały polimerowe
 2. Nanomateriały polimerowe
 3. Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów
 4. Cienkie warstwy
 • Przedmiot obieralny - blok B:
 1. Materiały narzędziowe
 2. Nowoczesne stopy techniczne
 3. Stopy odporne na korozję
 • Przedmiot obieralny - blok C:
 1. Ekomateriały
 2. Nowoczesne techniki spajania
 • Przedmiot obieralny - blok D:
 1. Nowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 2. Przetwórstwo elastomerów

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wytwarzanie spieków
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Seminarium dyplomowe

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny III:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny blok A:
 1. Optymalizacja właściwości i zastosowań stali
 2. Właściwości nanomateriałów
 • Przedmiot obieralny blok B:
 1. Bionanomateriały
 2. Właściwości technologiczne tworzyw sztucznych
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 1:

 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • Systemy informatyczne
 • Mechanika z teorią sprężystości
 • Teoria plastyczności
 • Fizyka ciała stałego
 • Projektowanie właściwości materiałów
 • Zaawansowane metody badania struktury i właściwości materiałów
 • Techniki pomiarowe
 • Fizykochemia polimerów
 • Zarządzanie produkcją i personelem

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I:
 1. Negocjacje w biznesie
 2. Zarządzanie zespołem pracowniczym

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 1:

 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • Systemy informatyczne
 • Mechanika z teorią sprężystości
 • Teoria plastyczności
 • Fizyka ciała stałego
 • Projektowanie właściwości materiałów
 • Zaawansowane metody badania struktury i właściwości materiałów
 • Techniki pomiarowe
 • Fizykochemia polimerów
 • Zarządzanie produkcją i personelem

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I:
 1. Negocjacje w biznesie
 2. Zarządzanie zespołem pracowniczym

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 2:

 • Zaawansowane badania właściwości mechanicznych
 • Materiały o specjalnych właściwościach fizycznych
 • Nowoczesne technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Systemy przetwarzania materiałów polimerowych
 • Metalurgia procesów spawalniczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Materiały narzędziowe
 • Nowoczesne stopy o wysokiej wytrzymałości
 • Metody badań materiałów polimerowych
 • Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny III
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 2:

 • Zaawansowane badania właściwości mechanicznych
 • Materiały o specjalnych właściwościach fizycznych
 • Nowoczesne technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Systemy przetwarzania materiałów polimerowych
 • Metalurgia procesów spawalniczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Nanomateriały metalowo-ceramiczne
 • Nanomateriały polimerowe
 • Synteza nanomateriałów
 • Bionanomateriały

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 3:

 • Projektowanie procesów technologicznych II
 • Optymalne wykorzystanie materiałów i technologii
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Psychologia zarządzania
 2. Metodologia nauk dla inżynierów
 • Praca przejściowa II
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali
 • Przedmiot obieralny IV:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali
 • Przedmiot obieralny V:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Fechnologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 3:

 • Projektowanie procesów technologicznych II
 • Optymalne wykorzystanie materiałów i technologii
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Psychologia zarządzania
 2. Metodologia nauk dla inżynierów
 • Praca przejściowa II
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
 • Przedmiot obieralny IV
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
 • Przedmiot obieralny V
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
Praktyki i staże

• 4 tygodnie praktyki po VI semestrze
• praktyki w instytucjach zewnętrznych
• poznasz pracę w firmie i rolę inżyniera w procesie produkcyjnym 
• zdobędziesz doświadczenie w pracy zespołowej

Kariera po studiach

• w przemyśle (technolog, konstruktor, kontroler jakości)
• w jednostkach badawczo-rozwojowych (laborant, projektant)
• w centrach dystrybucji materiałów

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?

• duża ilość wykwalifikowanej kadry w stosunku do liczby studentów
• indywidualne podejście do studenta
• dostęp do specjalistycznej aparatury
• rozwój w kołach naukowych

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.