Lotnictwo

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Jeśli masz w sobie pasję do lotnictwa i zapał do doskonalenia, to kierunek LOTNICTWO jest miejscem, w którym możesz rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Rozpocznij pasjonującą podróż lotniczą aby osiągnąć wymarzony cel.
Studia kładą nacisk na przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji i wiedzy z zakresu lotnictwa. 

Pierwsze dwa semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku. Po drugim semestrze studenci wybierają spośród specjalności:

 • Pilotaż statków powietrznych

 • Organizacja ruchu lotniczego

 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego

 • Silniki lotnicze i płatowce

 • Bezzałogowe statki powietrzne

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala na ukończenie zintegrowanego szkolenia pilota samolotowego zawodowego dla wybranej grupy studentów.

 

Predyspozycje kandydata
 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi

 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską

 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami

Praktyki i staże

Praktyka zawodowa po 4 semestrze studiów - od 2 do 4 tygodni (w zależności od specjalności).

Możliwość odbywania zagranicznych praktyk oraz staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IAESTE

Kariera po studiach

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • Symulator lotu CKAS MotionSim5
 • Zajęcia praktyczne w Kampusie Kąkolewo (lotnisko Uczelni)
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Eye tracker
 • Współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i PAŻP
 • PART-66 kat. B1.2
 • ATPL(A)

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.

Specjalności

SPECJALNOŚCI:

 • Pilotaż statków powietrznych
 • Organizacja ruchu lotniczego
 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego
 • Silniki lotnicze i płatowce
 • Bezzałogowe statki powietrzne