Technologia chemiczna

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

Profil kształcenia:

profil ogólnoakademicki

Forma studiów:

stacjonarna

Liczba semestrów:

7

Tytuł zawodowy:

inżynier

Język kształcenia:

polski

Chciałbyś wdrażać nowe technologie i zaawansowane materiały? Interesuje Cię praca w przemyśle chemicznym, spożywczym lub kosmetycznym? TECHNOLOGIA CHEMICZNA jest właśnie dla Ciebie!
Kierunek ten został stworzony z myślą o osobach, które pragną stanowić pomost między chemikami i inżynierami z innych dziedzin, łącząc ich umiejętności oraz interdyscyplinarne spojrzenie na procesy przemysłowe. Studenci tego kierunku oprócz podstaw teoretycznych z chemii, zdobędą wiedzę technologiczną i praktyczną związaną z wytwarzaniem produktów chemicznych w skali przemysłowej.
Wykorzystywane metody kształcenia opierają się w dużym stopniu na zdobywaniu praktycznej wiedzy dzięki realizowanym zajęciom laboratoryjnym i projektowym, co w połączeniu ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami pozwoli na przygotowanie absolwentów zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Predyspozycje kandydata
 • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie nowoczesnych technologii, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji

Akredytacje i certyfikaty

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA

Pole opisowe
 • Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej PKA (LINK)
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Psychologia społeczna
 • Technologia informacyjna
 • Usługi biblioteczne (e-learning)
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2:

 • Chemia analityczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty humanistyczne):

 • Marketing i zarządzanie
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Grafika inżynierska (AutoCad podstawowy)
 • Grafika inżynierska (AutoCad zaawansowany)
 • Technologia informacyjna

SEMESTR 3:

 • Analiza instrumentalna
 • Chemia organiczna - laboratorium
 • Chemia organiczna
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo
 • Termodynamika chemiczna i procesowa (ćwiczenia)
 • Termodynamika chemiczna i procesowa

SEMESTR 3 (Chemia ogólna i nieorganiczna):

 • Elementy preparatyki nieorganicznej
 • Praktyczne zastosowanie reakcji związków nieorganicznych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne II):

 • Chemia analityczna - analiza wagowa
 • Chemia analityczna - mianowanie i oznaczanie alkacymetryczne

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne III):

 • Analiza instrumentalna z elementami przygotowania próbek
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo

SEMESTR 4:

 • Aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia ciała stałego
 • Chemia fizyczna
 • Chemia organiczna
 • Chemometria i elementy statystyki

SEMESTR 4 (Aparatura przemysłu chemicznego):

 • Projekt cyklonu
 • Projekt odstojnika

SEMESTR 4 (Chemia fizyczna):

 • Kinetyka chemiczna i elektrochemia II
 • Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią

SEMESTR 4 (Chemia organiczna):

 • Związki organiczne azotu
 • Związki organiczne tlenu

SEMESTR 5:

 • Inżynieria chemiczna projekt
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej ćwiczenia
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Technologia chemiczna nieorganiczna ćwiczenia
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia materiałów polimerowych ćwiczenia
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 5 (przedmiot obieralny IV):

 • Podstawy technologii chemicznej
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 6:

 • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
 • Elementy elektrotechniki i elektroniki
 • Metody analizy związków organicznych
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Praktyka zawodowa
 • Projekt technologiczny
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Umiejętności informacyjne

SEMESTR 6 (przedmiot obieralny V):

 • Inżynieria chemiczna
 • Metody analizy związków organicznych

SEMESTR 6 (przedmiot obieralny VI):

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Technologia chemiczna organiczna

SEMESTR 6 (wykład obieralny):

 • Metody obrazowe w chemii
 • Mikrokontrolery dla chemików

SEMESTR 7:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałów
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmiot obieralny VII):

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomateriałów

SEMESTR 7 (wykład obieralny):

 • Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
 • Technologie zapobiegania korozji
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Psychologia społeczna
 • Technologia informacyjna
 • Usługi biblioteczne (e-learning)

SEMESTR 2:

 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Fizyka
 • Grafika inżynierska
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Przedmiot humanistyczny - Marketing i zarządzanie
 • Technologia informacyjna

SEMESTR 3:

 • Chemia analityczna
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Język angielski
 • Materiałoznawstwo i maszynoznawstwo chemiczne

SEMESTR 4:

 • Aparatura przemysłu chemicznego
 • Chemia organiczna
 • Chemometria z elementami statystyki
 • Elementy elektrotechniki i elektroniki
 • Język angielski

SEMESTR 5:

 • Analiza instrumentalna
 • Inżynieria chemiczna
 • Technologia chemiczna nieorganiczna
 • Termodynamika chemiczna i procesowa
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 6:

 • Chemia fizyczna
 • Inżynieria chemiczna
 • Podstawy technologii chemicznej
 • Praktyka zawodowa
 • Technologia materiałów polimerowych

SEMESTR 7:

 • Chemia ciała stałego
 • Metody analizy związków organicznych
 • Metody kontroli procesu technologicznego
 • Projekt technologiczny
 • Technologia chemiczna organiczna
 • Technologia materiałów polimerowych
 • Umiejętności informacyjne

SEMESTR 8:

 • Eksploatacja i bezpieczeństwo procesowe
 • Elementy automatyki i pomiary w technologii chemicznej
 • Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i ergonomia pracy
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Podstawy technologii elektrochemicznej
 • Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologia materiałów specjalnego przeznaczenia i nanomaterialów

SEMESTR 8 (wykład obieralny):

 • Elementy chemii radiacyjnej
 • Zastosowania techniczne izotopów promieniotwórczych
   
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 1:

 • Applied rheology
 • Diploma Training
 • Engineering of chemical reactors
 • Modeling and simulation
 • Nanocarbons and carbon polymer composites
 • Polymers and polymer composites
 • Processing of polymeric materials
 • Selected aspects of modern chemistry
 • Surface phenomena and catalysis
 • Work safety

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Elektrochemia stosowana
 • Elektrotechniczne podstawy magazynowania energii
 • Galwanotechnika
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Praktyka 4 tygodnie
 • Projektowanie procesów elektrochemicznych
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Nowe metody syntezy związków organicznych
 • Praktyka zawodowa
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Strategia produkcji chemicznej
 • Wybrane działy technologii
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 1:

 • BHP
 • Chemia polimerów
 • Fizykochemia polimerów
 • Inżynieria reaktorów
 • Język angielski specjalistyczny
 • Praktyka zawodowa
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Technologia monomerów, napełniaczy i środków pomocniczych
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej
 • Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 2:

 • Advanced materials for generation storage of energy
 • Biomaterials
 • Characterization Techniques of Materials
 • Engineering of nanoporous materials
 • Environmental protection and green chemistry
 • Hybrid materials and fillers
 • Introduction to biotechnology
 • Physical education
 • Polymers and polymer composites

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Eligible subject_Accidents in the process industry
 • Eligible subject_Risk analysis in the chemical industry

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 2:

 • Chemiczne źródła prądu
 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej- recykling materiałów w elektrochemii
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 2:

 • Chromatografia procesowa
 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Projektowanie procesów przemysłowych
 • Technologia organiczna
 • Technologie separacji
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 2:

 • Laboratorium przeddyplomowe
 • Modelowanie procesów technologicznych
 • Podstawy biotechnologii
 • Podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Technologia materiałów polimerowych
 • Wychowanie fizyczne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Praktyczne aspekty procesów produkcyjnych

SPECJALNOŚĆ COMPOSITES AND NANOMATERIALS:
SEMESTR 3:

 • Diploma laboratory
 • Diploma seminar
 • History of chemical science and industry
 • Recycling of materials
 • Staff management
 • Technological project

 

SPECJALNOŚĆ ELEKTROCHEMIA TECHNICZNA:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i utylizacja odpadów elektrochemicznych
 • Zielona chemia

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA ORGANICZNA:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i recykling materiałów przemysłowych
 • Zielona chemia

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA POLIMERÓW:
SEMESTR 3:

 • Historia nauk chemicznych i przemysłu chemicznego
 • Pracownia dyplomowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zielona chemia i recykling materiałów przemysłowych
 • Zielona chemia
Praktyki i staże
 • 6 tygodni praktyk po 6 semestrze

 • możliwość praktyk w wiodących firmach chemicznych i pokrewnych

 • możliwość praktyk i staży w ramach programu Erasmus+, EUNICE oraz IASTE
Kariera po studiach
 • projektowanie i nadzór procesów technologicznych
 • praca w zakładach przemysłu chemicznego, petrochemicznego i pokrewnych
 • praca w laboratoriach kontrolnych, diagnostycznych i badawczych

 

Centrum Praktyk i Karier oferuje studentom Politechniki Poznańskiej wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu. Zobacz przykładowe oferty pracy.

Co nas wyróżnia?
 • nowoczesna infrastruktura i zaplecze aparaturowe

 • szeroka oferta kół naukowych

 • włączenie w proces dydaktyczny przedstawicieli sektora przemysłowego

 • możliwość praktyk zawodowych w renomowanych firmach

 

Zapoznaj się z ofertą naszych Kół Naukowych.