Inżynieria bezpieczeństwa i jakości

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI specjalność BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: Na tej specjalności problematykę bezpieczeństwa podejmuje się przez pryzmat działalności prewencyjnej, której celem jest przygotowanie organizacji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe oraz pomoc w doborze i opracowaniu metod postępowania na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego. 

Inżynieria bezpieczeństwa i jakości

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA specjalność BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE: Na tej specjalności problematykę bezpieczeństwa podejmuje się przez pryzmat działalności prewencyjnej, której celem jest przygotowanie organizacji na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe oraz pomoc w doborze i opracowaniu metod postępowania na wszystkich etapach zarządzania kryzysowego.

Energetyka jądrowa

Jeżeli chcesz otrzymać kompleksową wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i najnowszych osiągnięć w dziedzinie energetyki jądrowej kierunek ENERGETYKA JĄDROWA jest właśnie dla Ciebie! Na tym kierunku otrzymasz gruntowną wiedzę w zakresie promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej, fizyki reaktorów jądrowych, budowy, wyposażenia, eksploatacji i bezpieczeństwa oraz modelowania i symulacji reaktorów jądrowych, a także odpadów promieniotwórczych i ich zabezpieczania.

Elektromobilność

ELEKTROMOBILNOŚĆ jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym elementy elektrotechniki, automatyki, elektroniki, informatyki oraz mechaniki. Profil kształcenia dotyczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, w tym pojazdów transportu publicznego i indywidualnego oraz układów trakcyjnych związanych z tramwajami, koleją i metrem. Tematyka zajęć obejmuje m. in.

Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.

SPECJALNOŚCI:

Transport

Jeśli jesteś zainteresowany współczesnymi zagadnieniami logistycznymi, ochroną środowiska, infrastrukturą to wybierz kierunek TRANSPORT.

Kończąc te studia będziesz przygotowany do współpracy w branży transportowej na różnych stanowiskach a jednocześnie do wyzwań i zwiększania swoich kompetencji. Podczas studiów kładziony jest szczególny nacisk na procesy transportowe w ruchu drogowym i szynowym, elektromobilność oraz projekty infrastrukturalne.
 

SPECJALNOŚCI: